A. Ayres 5

Username:aayres
Link:/people/462/
Homepage: Celinese Online
Country: Ireland
Joined: 2011-10-28 08:35 UTC
Languages added:
Manager for:
Editor for:

Translations (69)

All your demands Celinese Lo r-ano gechamím túleg sandrí fyðín
Berlitzism Celinese Sío luiðgrefog? Né, sío fynyst.
Bottle-washing Celinese Norú chlefís buthèil na g-clensclefír.
Cogito ergo sum Celinese Sofí, path sí.
Colorless green dreams Celinese Nolothot, lylain fent saro, somerín coreg.
Farewell Celinese Teısús, $!
Fiat Lingua! Celinese Fúo sıg celín!
Fight linguistic extinction! Celinese Moirúot gen stichys go g-celínot; fúot noreg celínot!
From the Egyptian Book of the Dead Celinese Hiðor, séilic ar merint sí; Nynchisí io ðysat polí. Sio syrth tereg erineg, coth Terain foío, Ar thonosain grofeg lo r-athlírain go suirocair dyðío. Stichírair, ar Celest. Mereð, sinoír go sintachair, ðo sochío na r-efos go lorech, Sío mé ar sé sí!
Grandfather and the Dragon Celinese Célois foio ifanc mo tryroimtaðír, tynðío cailí bair lorech. Ainhat, lo sinain anðoío, mair naint, nêfoio mair tyðos. Eofnír, lo sefor anðoío, mair naint, nêfoio mair sinocht. Eofnír, lo d-timúr anðoío, mair naint, fosín tusc atheg cerôním, ar né poloío tycí tryroimtaðír. Na g-canth, lo lôna anðí catheloío; na d-troðos, na rosarth, na ierth ar na lyrent. Na lôna athlë tont nebor go lorech nyroío.
Greeting Celinese Mereð séile, $.
Greeting Zorillo $, karįs!
Happy birthday Celinese Mereð nynchséilë!
I can eat glass Celinese Glyr thoní polí; né mé herío.
Pity Celinese Ðo sanðún sé ðo crestío, ðo nêsío ðo ainh cailús na g-celín fand
Proletariat of the world Celinese Daisíncaithírain go lorech, lainúot!
The Rain Song Celinese Glofío na norair, na sychair. Glofío, ar mo syrth sio heðoeg. Na séilair, oth laifím. glofynt padathío, Glofynt padathío, ar mo caroig dysarío Glofyntair tyrú aithroío Nagaith na cerônain. Glofyntair tyrú aithroío, Ar mo caroig dysarío.
We are humans Celinese Sím leuthain, ar sím na lorech.
Genesis 11:1 Celinese Lorech túleg ceonoío teıt celín ar foio na d-teıt celnoê.
CIV IV: Order 0 Celinese Elth norís.
CIV IV: Order 1 Celinese Ochdraifúot!
CIV IV: Order 2 Celinese Pontheg.
CIV IV: Order 3 Celinese Té fím aısot.
CIV IV: Order 4 Celinese Cyn efrèıs.
CIV IV: Order 5 Celinese Fifosío.
CIV IV: Order 6 Celinese Sair mereð.
CIV IV: Order 7 Celinese Lo r-aıso g-celín!
CIV IV: Order 8 Celinese Draifúot
CIV IV: Order 9 Celinese Aısé polís pyrí.
CIV IV: Select 0 Celinese Gyrí sıg eıs sıg athoní.
CIV IV: Select 1 Celinese Neith to fyðos sí.
CIV IV: Select 2 Celinese Lyhús mé, ceðır ðo fí ðí
CIV IV: Select 3 Celinese Edesocím to g-ceðorain.
CIV IV: Select 4 Celinese Romboleg eıs torí
CIV IV: Select 5 Celinese Cio sio gesor?
CIV IV: Select 6 Celinese Aé mair?
CIV IV: Select 7 Celinese Cio sio to g-ceðorain?
CIV IV: Select 8 Celinese Cio brochís?
CIV IV: Select 9 Celinese Caithot gyrím ar norynsím
Travelphrases 1 Celinese Céloith sío mo g-cafel?
Travelphrases 2 Celinese Céloith sío ðioe?
Travelphrases 3 Celinese Céloith sío cerfoir?
Travelphrases 4 Celinese Né mo naint wyrús, ê!
#10: Olympic Relay Celinese Ceðchig súo! O nadún, cio pathoío tyrú? Hiðor, gathal lyra ar infanc aithrío lo moio thúl, foısyn eıs garðí. Foío caith polig, eıs bythím tralethí. Tarochoío ceıs: laiðí loıs: ar tosc. Ansín, pyrchoío sé: atysío sé: thonoío sé: ar brar och fynyst gauchoío. Cioth fí fyðím mair? Né ethí! Path, actuelig, tychím afaír, eısðo garðain né ilðún ag flyní flynain genthoreg.
#16: the Ithkuil Relay Celinese Aichot lauthot, ðo tysín ðo hocorain fynyl loisolig garensún lo g-crestastím heıs terolsot, moirí moira ðo né nateısí polín. Erioð leutheg né polío syrchisí, erin tusc brocheg ar codac sío.
#9: Borromean Relay Celinese Sío feifrair wylco, ðo lauthot gimel, aichleg ar sair ifanc pochío. Sío feifrair pethor manthog, nageðír dyrío nébeth. Sío feifrair arongegaith ar cogoth ceilig. Path, flyamín ðo ana, garys liofand go lorech, saús bair lorech Ðo d-to maiðír, séilë, fyrir echrúo, Ar ðo dyrún lorethot go d-to troðbyrot.
LCC2 live relay Celinese "Pethor ðo tynðío ceoní." Hiðor, foi ag byrí teroch ðioe; eofnír, caðchoí am pethor ðo ceoní fopolí. Monfoí pethor ceonant, ar tentoí: 'hé, sís ana pethor ceonant?' Pethor ceonant tentoío, 'aé, sí pethor ceonant.' Flyní lo b-pethor ceonant, 'Certhín né mo ceðchoío? Pethor ceonant sandrí, 'erin pethor ceonant anthech sí.' Lechím go b-pethor ceonant mo corío, path tom gauchoí na reigos. Nelois pethor ceonant io daisí weðí.
LCC3 live relay Celinese Sochand aith ryfoch ynosig, Draifand laith taros. Marí ðo draifand laith taros Polí sí. Caith go mo maros ar mo nolothot, Draifand laith taros. Echrí célois lyrent go mo norír Draifío laith taros.
Yesterday's boys Celinese Garysím, cothom hiðor daisioí, cuirím sıg «Karl» ar «Jake.»
Happy New Year! Celinese Ifaneifos lyra!
Merry Christmas! Celinese Mereð iôl!
James Celinese Sélom
Mary Celinese Maríe
Oliver Celinese Olyfros, Olyfren
1HGT: #1 Celinese Eflím sio hyrèn.
1HGT: #2 Celinese Sio eflím go Seàn.
1HGT: #3 Celinese Lo Seàn eflím dyðí.
1HGT: #4 Celinese Soir eflím dyðím.
1HGT: #6 Zorillo aili tąli kaṡ hetu so.
1HGT: future Celinese Fyðío dyðí som té.
1HGT: future Zorillo hifu limor tąli kaṡ hetu so.
1HGT: must Celinese Dyðí som té ðí.
1HGT: neative #1 Celinese Eflím nésío hyrèn.
1HGT: neative #1 Zorillo kikąmįr xeṅor
1HGT: negative #3 Celinese Lo Seàn eflím né dyðí.
1HGT: past Celinese Lo Seàn sé dyðoío.
1HGT: want Celinese som té Norí dyðí.
My hovercraft is full of eels Celinese Aicolím tymín mo b-poduscúr.
Smile Celinese Ethol moir tentoío: «Leironús, ar mereð-séilig sús! Pethain poloín chenogosc sí!» Path, leironoí, Ar mereð-séilig foi, Ar pethain chenogoscoín.

Badges (9)