ol bofosh 4

Username:ol bofosh
Link:/people/559/
Joined: 2012-10-25 10:55 UTC
Languages added:
Manager for:
Editor for:

Translations (9)

Berlitzism Alahithian Ux zedoyt oñ sep kam? Sepel, zedoyt oñ hesec kam.
Cogito ergo sum Alahithian Om thefiwt pa lo om etheyt.
Fight linguistic extinction! Alahithian Vashaw shanip alahidhox. Dekir alahith!
I can eat glass Alahithian Om mawt lo shiseras, oñom vereytel.
We are humans Alahithian Umu zedoyt savod pa jix um inediyt ol sanash one.
1HGT: #1 Alahithian Zedoyt kasivi malis
1HGT: #2 Alahithian Zedoyt oñ malis ol jonox kam
1HGT: #3 Alahithian Om umort pa malis ol jon ine
1HGT: #4 Alahithian um umort pa malis oñ ha.

Badges (7)