marvelousbecca 3

Username:marvelousbecca
Link:/people/845/
Country: United States of America
L1/First language: English
Joined: 2016-05-05 09:40 UTC
Languages added:
Manager for:

Translations (467)

All your demands Arcaicam Esperantom Cheyuy wosay Postuloy plenumizzoit.
All your demands Gadu Fav Pekjẽnfos makau cã-jafnãdij.
All your demands Ganur Lon Pekjenfos gatau me ca'jafnanij.
All your demands Ido Omna vua postuli plenigesos.
All your demands Khan Khaftim Pekjenfos khatau me tjap-phafnan.
All your demands Laadan Bé nédehuledal woho nethoth aril mebaneshub wa.
All your demands Ladochei T'oleithe Nesûçei rïftrahyot si deþeim þûdlaçne hûtïmleç deþeil.
All your demands Nyan Myat Nyin mya myiw rr ngäm ngäm mä mi myäng.
All your demands Omnizzabon Omni dhauz wasuperkyiro vedn bi enkontrar.
All your demands Pasi Fo pali potulo, hono pote pali toti hilo.
All your demands Ponkola Lingwash Chiwi viaj postulu stoz plenjita.
Berlitzism Arcaicam Esperantom Chu estat unn Crayonom? Ned, estat unn Phenestrom.
Berlitzism Esperanto Ĉu ĝi estas krajono? Ne, ĝi estas fenestro.
Berlitzism Gadu Fav Ec up twup rufong? Ec twup, ec up dosekr.
Berlitzism Ganur Lon Dir up fwofat? Twup, up dosetr.
Berlitzism Ido Ka ol esas krayono? No, ol esas fenestro.
Berlitzism Khan Khaftim Thi etj me fwofat? Wup, etj me thosettl.
Berlitzism Laadan Báa be dalethodewan? Ra, be dem wa.
Berlitzism Lingua Franca Nova Esce lo es un peneta? No, lo es un fenetra.
Berlitzism Omnizzabon Eske ze van wan kataberjig? Pa, ze van wan okno.
Berlitzism Ponkola Lingwash Staz ghi krajon? Le, ghi staz fenestro.
Berlitzism Popido Sat-ĝi krajon? Nej, ĝi sat fenestrê.
Bottle-washing Esperanto Ne lavu la botelon telerlavile.
Bottle-washing Ido Ne lavez la botelo per la plad-lavilo.
Bottle-washing Omnizzabon Noli warsh das yetikipr be das tabak-warsherjig.
Bottle-washing Ponkola Lingwash Le lavi la botel en la teleravil.
Cogito ergo sum Arcaicam Esperantom Pensams, des estams.
Cogito ergo sum Ganur Lon Kels vjen kax.
Cogito ergo sum Gjeyejz-sjayajz Gjuq yeq luyesjal gjugeqal.
Cogito ergo sum Ido Me pensas, do me esas.
Cogito ergo sum Interlingua Antic Eo pensa, ergo eo es.
Cogito ergo sum Khan Khaftim Kels, frajnfan kax.
Cogito ergo sum Laadan Bíi lith le wa; in le hiwáan.
Cogito ergo sum Lingua Franca Nova Me pensa, donce me esiste.
Cogito ergo sum Lingwa de Planeta Me dumi, also me es.
Cogito ergo sum Mondlango Mi pensan, tial mi esan.
Cogito ergo sum Omnizzabon Wo moyekh, jadi wo bestan.
Cogito ergo sum Patuximis Kátan, gagig vyzy en.
Cogito ergo sum Ponkola Lingwash Bi deraz, do bi staz.
Colorless green dreams Ganur Lon Pop finitau li'woj sen hit me lajm li'cam.
Colorless green dreams Ido Senkolora verda sonji furioze dormas.
Colorless green dreams Interlingua Antic Sonii verdes sin colores furiosemente dormen.
Colorless green dreams Khan Khaftim Popim finitau wojsenitau phajm lit-tjam.
Colorless green dreams Ponkola Lingwash Senkoloraj verdaj songhu rioze dorbaz.
Colorless green ideas Arcaicam Esperantom Sonzcoloray werday Ideoy phuriozœ dormait.
Colorless green ideas Ganur Lon Bikojm finitau li'woj sen hit me lajm li'cam.
Colorless green ideas Ido Senkolora verda idei furioze dormas.
Colorless green ideas Interlingua Antic Idee verdes sin colores furiosemente dormen.
Colorless green ideas Khan Khaftim Phikojmim finitau wojsenitau phajm lit-tjam.
Colorless green ideas Ponkola Lingwash Senkoloraj verdaj ideu rioze dorbaz.
Farewell Arcaicam Esperantom Adiez, $
Farewell Ernalan Quadhritēmi $
Farewell Gadu Fav Suprĩde, $-a!
Farewell Ganur Lon Ca'sup line, lona $.
Farewell Ido Adio, $
Farewell Interlingue (Occidental) Adío $.
Farewell Khan Khaftim Supline, $-a.
Farewell Lingua Franca Nova Asta revide, $!
Farewell Lingwa de Planeta Swasti $
Farewell Mondlango Til revido, $
Farewell Nordienisk Adjo, $
Farewell Patuximis Reg púfoxin.
Farewell Ponkola Lingwash Ghiz, $.
Farewell Popido Til, $.
Fiat Lingua! Arcaicam Esperantom Estu unu lingwom!
Fiat Lingua! Esperanto Estu lingvo!
Fiat Lingua! Etelegbe Étele bipegbósen ot!
Fiat Lingua! Gadu Fav Zẽd-up gãd!
Fiat Lingua! Gan Dostau Gan me ze'tup!
Fiat Lingua! Ganur Lon Zen'up gan!
Fiat Lingua! Hebrew (Modern) !יהי שפה
Fiat Lingua! Ido Esez linguo!
Fiat Lingua! Interlingua Sia un lingua!
Fiat Lingua! Khan Khaftim Phim-me khan!
Fiat Lingua! Ladochei T'oleithe Dabuts ye ðorþluç!
Fiat Lingua! Lingua Franca Nova Ta ce un lingua deveni fada!
Fiat Lingua! Lingwa de Planeta Hay ye lingwa!
Fiat Lingua! Nyan Myat Ng myaw myat mīp.
Fiat Lingua! Patuximis Vyzyhudxímupang!
Fiat Lingua! Ponkola Lingwash Ke sti lingwo!
Fiat Lingua! Popido Lingvê su!
Fight linguistic extinction! Arcaicam Esperantom Contrezbatalu Estinguizziron Lingweys. Inwentu unn Lingwon!
Fight linguistic extinction! Gadu Fav Qã-saspru nundãdu sarbãnjas dabutsoca, bĩ-najẽnnu gãd.
Fight linguistic extinction! Ganur Lon Pekajlvur gan me ze'nissano. Ze'nupnu gan!
Fight linguistic extinction! Khan Khaftim Ren-nunthanu tjos-salphanjas thaputsau. Ren-nupnu tjok-khan!
Fight linguistic extinction! Ponkola Lingwash Batali lingwa stingad. Inventi lingwo!
From the Egyptian Book of the Dead Esperanto Mi estas la hieraŭo, la hodiaŭo kaj la morgaŭo, kaj mi havas la povon naskiĝi duafoje. Mi estas la dia, kaŝita animo, kiu kreis la Diojn kaj donas ĉerkajn manĝojn al la loĝantoj de la infero, la loko de la mortintoj, kaj la ĉielo... Saluton, lordo de la relikvejo staranta en la centro de la tero. Li estas mi kaj mi estas li!
From the Egyptian Book of the Dead Gadu Fav Kup kapẽntau, kadecau, bar kacãktau, bar kuprĩdu pekutnav vẽ-njũ õ-rajreb ket. Kup ropot pekjottau rakau, mẽ ajẽnnirho Rak ar ãcir mojnjost xopoxau cã-rõdetozwir Tessox, tesur rõdetajr, bar Cajsejr Cãd... Kikta, Xadũha stost mẽ izz rẽ-bõdũ Sras. Up kec ar kup ec!
From the Egyptian Book of the Dead Gan Dostau Kup kad pentau, kad ecau, ba kad cantaktau, ba kopt pekutnavo njum ho'laj leb ket. Kup lopot makau pekjottau me'tupnililo Mak a me'tentil senjostwil xop ca'lontozwil tes soxau, tesul lontajl, a tesul Mak... Kikta, xaduma tes dostau me'tizz le'bonum tes Las. Tup kec a kup tec!
From the Egyptian Book of the Dead Ganur Lon Kup kad pentau, kad ecau, ba kad cantaktau, ba kopt pekutnavo njum ho'laj leb ket. Kup lopot lakau pekjottau men'upnililo Lak a men'entir senjostwir xop ca'lonetozwir tes soxau, tesur lonetajr, a caj sejl can... Kikta, xaduma tes dostau men'izz le'bonum tes Las. Up kec a kup ec!
From the Egyptian Book of the Dead Khan Khaftim Ketj me kapent, katetj, pha katjantakt, pha ketj me lip-pekutnaff me num ol-laj lepp ket. Ketj me lopot lakau pekjottau, mentj o-upni tjom-Makim pha enti tjos-senjostim khofau tjal-lontorim soxark, ark lontajrim, pha tjajsejtjan... Jalli, tsikkina thostark, mentj irr lep-phon Tslas. Etj me ketj pha ketj me etj!
From the Egyptian Book of the Dead Ladochei T'oleithe Dofïmoptu manikeir, zinmaneir, li manneleir, nyadopli riseseir ne ɛoflep gamoça ðalakam. Henesokuçei þoduçxei tseke ðuiþop Hëneseir hetopli hkoðobûça kôdyotar mëmmineil si xarkeim, seliunarkeim, li netseim... Yele, tsikkin si boseim leik þaduç suhkeim si Hkadeim. Dotsuç bopeir dotsopli puçeir!
From the Egyptian Book of the Dead Omnizzabon Wo van yesteryaum, alyaum, ga moryaum. Wo yesh das him um bi fonyuteris wan tuth vese. Wo van das bestanifay das wakami de kamilaik gedidanpafay ruakh. Wo dar das dipatoriz, das dedatoriz, ga das seintatoriz waittant yi gededhollaik wamakan. Hail, o levanta be das tokaz sentru de taputhingatorilord. Ze van wo ga wo van ze!
From the Egyptian Book of the Dead Popido Mi sat hiere, hodie, ed morge. Mi povat naskiĵaj duan fojên. Mi sat lo dia kaŝida anim ku kreit los Dios. Mi donat ĉirkas manĝês al los loĝandês de lo infer, lo lokê de los mortindês, ed lo ĉiel. Salut, Sir de lo relikwej, ku starat en lo centrê de lo ter. Li sat mi. Mi sat li!
Grandfather and the Dragon Esperanto Kiam mia prapraavo estis juna viro, li ekvojaĝis en la mondon. Unue li iris okcidenten; tie estis nur sablo. Poste li iris norden; tie estis nur neĝo. Poste li iris orienten; tie la montoj estis tro altaj kaj Prapravo ne povis grimpi ilin. Finfine li decidis vojaĝi suden, piede, ĉevale, ĉare kaj boate. En la sudo li vidis la plej grandan urbon en la tuta mondo.
Greeting Abasut Asalam! !𐩱𐩮𐩡𐩣
Greeting Anikuek Zyoemoe (ʐʕøɱø) $
Greeting Arcaicam Esperantom Saluton!
Greeting Ernalan Lekdhirēmi!
Greeting Esperanto Saluton
Greeting Etelegbe Póweril ot!
Greeting Gadu Fav Nakkri!
Greeting Gan Dostau Pekauco, $-a.
Greeting Ganur Lon Ze'natt li'getek.
Greeting Gjeyejz-sjayajz Qäreq jzarel! (/qæʀɛq ʐaʀɛʟ/)
Greeting Ido Hola!
Greeting Interlingua Antic Salute, o $.
Greeting Interlingue (Occidental) Salute!
Greeting Khan Khaftim Nalli!
Greeting Ladochei T'oleithe Leyele!
Greeting Lingua Franca Nova Alo!
Greeting Lingwa de Planeta Swasti $
Greeting Mondlango Saluto!
Greeting Nattoretan Neçidamögre!
Greeting Nordienisk Gud dag!
Greeting Nyan Myat $ myaw.
Greeting Omnizzabon Dhau tov! /ðaʊ tov/
Greeting Pasi Saluto!
Greeting Patuximis Xímudefom!
Greeting Ponkola Lingwash Pink, $.
Greeting Popido Salut!
Greeting Sermu Salvé!
Greeting Tasza Tószus tíszi, $-bíp.
Happy birthday Arcaicam Esperantom Phelichan Nasquizztagon!
I can eat glass Arcaicam Esperantom Powams manghir Witron, ityom ned dolorat mihin.
I can eat glass Gadu Fav Kutnav nostu kerb, nec twup nerkãde.
I can eat glass Gan Dostau Bagz me kut nosto, pwapte ec.
I can eat glass Ganur Lon Bagz me kutu nosto, pwapte ec.
I can eat glass Khan Khaftim Kut nostu tjop-phakkr, etj welkane.
I can eat glass Ladochei T'oleithe Risop kodop ɛaftɛalyar; hi duhkoçtu bopeir.
I can eat glass Popido Mi povat manĝaj vitrê, to nej dolorat mi.
On knowing and not knowing Ponkola Lingwash Ri kiu le siaz kaj le siaz ke ri le siaz Ri staz lesiul. Evit rin. Ri kiu le siaz kaj siaz ke ri le siaz Ri staz stungent. Inforbi rin. Ri kiu siaz kaj le siaz ke ri siaz Ri staz dorbanta. Vek rin. Ri kiu siaz kaj siaz ke ri siaz Ri staz sagha. Sekwi rin.
On Tradition Arcaicam Esperantom Traditziom estat Olduloy coruptantay Yunuloyn por plachir Mortintoyd.
Pity Arcaicam Esperantom Onkompatu ityun, cuyu pensat, que nur eczistat unn Manierom por unn Lingwon creir.
Pity Interlingua Que on commisera le qui pensa que il ha solmente un maniera pro crear un lingua.
Proletariat of the world Ganur Lon Lonetavima tes Las, ze'namojtm!
Proletariat of the world Mondlango Proletaro de la mondo, unitez!
The Rain Song Pasi Ho pufi. Teseto noki. Ho pufi. Mo hafi paci hanimo. Heli pufo fali. Ho taki. Hilo tafi foliho. Heli pufo fali. Mo hafi lefi colo. Pufo hafi tepo, lo tume feni mato. Pufo hafi tepo, lo feni. Mo hafi coji hanimo.
The Tower of Babel Interlingua Antic E tot terra habeva une lingua et une parola. Et adveniva, dum les homines partivan de Oriente, que attingevan plana in lo terra Sennaar, et habitavan ibi. E cat un diceva sui vicino: Veni, nos facan briccas, e cocan illos per foco. Et habevan briccas pro saxos, e bitumine pro mortero. E dicevan: Venite, nos facan urbe e turre, cuj apex attinga los celos, e nos facan nostre nomine celebre ante que nos sian dispersates in totes terras. Et il Senior descendeva pro reguardare los urbe e turre, que les infantes de Adame struevan. Et Il diceva: Ecce un gent con une linguage: et illes son commenciates a facere isto, e non desisteran usque compliran sues actos. Venite igitur, nos descendan e confundan illore parola, si illes non potan comprendere lo parola un de le altere. E si il Senior dividiva illes ex iste loco in totes terras, e cessavan struere lo urbe. Et ergo su nomin era appellat Babel, quia ibi lo lingua de tote terra era confus, e de ibi il Senior dispersava illes super lo facie de totes regiones.
Twisty little passages Omnizzabon Dhau itta be labrenth bang krenchichent wapasatorilet. Omni glaikh.
Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights Khan Khaftim Talupim tunkhetau khatau me phum thajnau pha lejstu lif-fan pha lip-pekjepsim. Thafjets pha wymes me phent tjani pha phip-phikkemep lik-khet musallunjeifj.
Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights Mondlango Ciu humos naskan libera ay egala rilate digno ay raytos. Racio ay kosienco esan donita al lu ay lu devan kondukti un la alia en spirito de frateco.
Wanting to give money Anikuek Baalam viitouf tryointebee seemax vuedac soluezaut? (baːlɑɱ viːtoʊɸ tɻʕoiɳtɘbeː ʂeːɱɑɬ vydɑc ʂɔlyʐaʊt)
Wanting to give money Arcaicam Esperantom Cuyal wolis donir Wirod Monon in Urbom hierez?
Wanting to give money Esperanto Kial vi volis doni monon al la viro en la urbo hieraŭ?
Wanting to give money Ido Pro quo tu volis donar pekunio al viro en la urbo hiere?
Wanting to give money Laadan Báa eril néde ban ne losheth withidedi miwitheha sháaleya eril bebáawáan?
Wanting to give money Lingua Franca Nova Perce tu ia vole dona mone a la om en la site ier?
Wanting to give money Omnizzabon Dhau yesteryaum be das ur kyiro dar das androjin yi pesa izza wat?
Wanting to give money Pasi Motifa fo jere fole toni mono, filo sefi, loko hupo?
Wanting to give money Toki Pona tenpo suno pini la sina wile pana e mani tawa jan lon ma tomo tan seme?
We are humans Abasut Nah'nu anisun wanah'nu atah min a|ars'. .𐩬𐩢𐩬𐩥 𐩱𐩬𐩺𐩮𐩥𐩬 𐩥𐩬𐩢𐩬𐩥 𐩱𐩩𐩠 𐩣𐩺𐩬 𐩱𐩱𐩧𐩯
We are humans Anikuek Huumen-yala laulx zlaulx Oerf-iila. (ħuːɱɘɳ-ʕɑlɑ laʊlɬ ʐlaʊlɬ øɻɸ-iːlɑ)
We are humans Arcaicam Esperantom Estaims homoy ed ex Terom wenaims.
We are humans Etelegbe Linól pegbél en. Linól Úsum ung bipegbólos en.
We are humans Gadu Fav Gup rõd ar up nekex Sras.
We are humans Gan Dostau Gup tunget al up tanex tes Las.
We are humans Ganur Lon Gup lon ar up tanex tes Las.
We are humans Gjeyejz-sjayajz Huyec jzäyegal. Uruyec gayeral.
We are humans Ido Ni esas homi e ni venas de Tero.
We are humans Interlingua Nos son homines e nos veni de Terra.
We are humans Khan Khaftim Khetj me tunkhetim pha tanex me Tslas.
We are humans Laadan Bíi len with, i eríli mesháad len Thera bede wa.
We are humans Ladochei T'oleithe Lyäshlen lôn lelänli ra Hkadeir.
We are humans Lingua Franca Nova Nos es umanas e nos es de la Tera. Нос ес уманас е нос ес де ла Тера.
We are humans Lingwa de Planeta Nu es jen e nu lai fon Arda.
We are humans Lojban .i mi'a remna .ije mi'a cu klama fi le terdi
We are humans Mondlango Mu esan humos ay mu esan de la tero.
We are humans Nordienisk Vi er menar on vi er fran de Erd.
We are humans Nyan Myat Ng myu mi mram mi. Ngan Mrawr Mrawr mram mi.
We are humans Pasi No homo ka no feni, Telo komeno.
We are humans Patuximis Táqwan ang rápgáropejng.
We are humans Toki Pona mi jan mute li tan ma Elutu.
Yellow Brick Road Esperanto Mi pardonpetas. Kie estas la vojo el flavaj brikoj?
Yellow Brick Road Etelegbe Ju, píkpol lérel otékpif ókpo otépim ung púne únu?
Yellow Brick Road Gadu Fav Qã-saspru, keskr qã-sĩ cãde jẽhe up Vett Rat-Magitetau?
Yellow Brick Road Ladochei T'oleithe Yele, wimmin, leim þodoçþo bake si çodûça ðûþûddotað?
You keep using that word... Ernalan Yi tarṭitūmu dhūlnailadal. Rhai pekrhan ḍa beknai bēdal pekrham ḍa beknai.
You keep using that word... Esperanto Vi uzadas tiun vorton. Mi ne pensas, ke ĝi signifas, kion vi pensas, ke ĝi signifas.
You keep using that word... Nattoretan Meçra manwaçle kwa oçye. Neçra oga fömiçle e açla fömlaçle ogla wama meçra fömiçle e açla fömlaçle ogla.
Genesis 11:1 Gadu Fav 1. Bar uprĩdurto Sras rãnkau moj gãd ar moj pekĩ.
Genesis 11:1 Ganur Lon Bar upi tes Las lankau li'moj pek gan, a li'moj pekjim.
Genesis 11:1 Khan Khaftim Pha Tslas lankau om-me lim-moj pek khan pha lim-moj pek thaputs.
Genesis 11:2 Gadu Fav 2. Bar avocirto, kẽ-baugãdirto õ-kadot, vã-begizurto tesauc rẽ-fozz Cĩdar; bar kẽd birnozorto.
CIV IV: Order 0 Ganur Lon Kazas me gavo.
CIV IV: Order 1 Ganur Lon Ze'nanc hon!
CIV IV: Order 2 Interlingua Certo.
CIV IV: Order 3 Ganur Lon Gavo eco.
CIV IV: Order 4 Ganur Lon Li'wojn.
CIV IV: Order 5 Ganur Lon Ze'nikk le'gavote.
CIV IV: Order 6 Ganur Lon Li'nunlar.
CIV IV: Order 7 Ganur Lon Ganc ca'ken.
CIV IV: Order 8 Ganur Lon Ze'gir nanc.
CIV IV: Select 2 Ganur Lon Ze'nim me'ze'kavo.
CIV IV: Select 6 Ganur Lon Dir?
Travelphrases 1 Gadu Fav Keskr qã-sĩ cãde jẽhe up tesrek?
Travelphrases 1 Ganur Lon Teslek me kjen up?
Travelphrases 2 Ganur Lon Ximalt me kjen up?
Travelphrases 3 Ganur Lon Bazolt me kjen up?
Travelphrases 4 Ganur Lon Ze'swelke ken!
Yesterday's boys Arcaicam Esperantom Cnaboy, cuyuyn widims hierez, estiit Carlom ed Yacchom.
Yesterday's boys Esperanto La knaboj, kiujn mi vidis hieraŭ, estis Karlo kaj Jaĉjo.
Yesterday's boys Gadu Fav Rupte mũdekr, mẽdo kacesẽhijte kapẽntau, Kar bar Cek.
Yesterday's boys Ganur Lon Munetr me'kezzijte li'kad pentau me lupte Kar a Cek.
Yesterday's boys Ido La pueruli, quin me vidis hiere, esis Karl e Jake.
Yesterday's boys Interlingua Le pueros qui io videva heri era Karl e Jake.
Yesterday's boys Khan Khaftim Munettlim, mentjim ok-kerri lik-kapent, om-me Ka pha Tjek.
Yesterday's boys Toki Pona tenpo suno pini la mi lukin e mije lili du. mije ni li jan Kawelu en jan Jake.
Happy New Year! Gadu Fav Tagũ Dertẽnkarr!
Happy New Year! Ganur Lon Tagum Deltenkarr!
Happy New Year! Ido Felica nov-yaro!
Happy New Year! Interlingua Felice anno nove!
Merry Christmas! Ido Felica Kristnasko!
Merry Christmas! Interlingua Felice Natal!
Emma Ganur Lon Emmah
Emma Khan Khaftim Emmj
Emma Ladochei T'oleithe Emme
Jacob Ganur Lon Jakov
Jacob Khan Khaftim Jakoff
Jacob Ladochei T'oleithe Yakov
James Ganur Lon Cejmz
James Khan Khaftim Tjemps
James Ladochei T'oleithe Jemð
Leon Ganur Lon Lijon
Leon Khan Khaftim Lijon
Leon Ladochei T'oleithe Lehon
Mary Ganur Lon Melij
Mary Khan Khaftim Mjer
Mia Ganur Lon Mijah
Mia Khan Khaftim Mjah
Oliver Ganur Lon Alvar
Oliver Khan Khaftim Alfar
Olivia Ganur Lon Olivjah
Olivia Khan Khaftim Olifjah
1HGT: #1 Arcaicam Esperantom Pomom estat rugham.
1HGT: #1 Etelegbe Ótore píkpo en.
1HGT: #1 Gadu Fav Up sajt tokitetau.
1HGT: #1 Gan Dostau Sajt me tup tokijttau.
1HGT: #1 Ganur Lon Sajt me up tokitetau.
1HGT: #1 Hebrew (Modern) .התפוח אדום
1HGT: #1 Ido La pomo redesas.
1HGT: #1 Interlingua Le malo es rubre.
1HGT: #1 Khan Khaftim Fuleh me tokjittu.
1HGT: #1 Klingon Doqqu’ ’epIl naH.
1HGT: #1 Laadan Bíi laya doyu wa.
1HGT: #1 Ladochei T'oleithe Buse cekoç.
1HGT: #1 Lingua Franca Nova La poma es roja.
1HGT: #1 Omnizzabon Das mansana komuna.
1HGT: #1 Pasi Pomo luci.
1HGT: #1 Patuximis Bódpácupang.
1HGT: #1 Ponkola Lingwash La pom staz rugha.
1HGT: #1 Popido Lo pom sat ruĝa.
1HGT: #1 Sermu Pomu rubot.
1HGT: #1 Tasza Nédlít tlafa.
1HGT: #2 Arcaicam Esperantom Estat Pomom Yohanes.
1HGT: #2 Etelegbe Oté Ejóhef pótore en.
1HGT: #2 Gadu Fav Up sajtũ John.
1HGT: #2 Gan Dostau Tup sajtum Johan.
1HGT: #2 Ganur Lon Up sajtum Johan.
1HGT: #2 Hebrew (Modern) .הוא התפוח של יוחנן
1HGT: #2 Ido Ol esas la pomo di Ioannes.
1HGT: #2 Interlingua Illo es le malo de Johannes.
1HGT: #2 Khan Khaftim Etj me fuleh Jon.
1HGT: #2 Laadan Bíi be doyu Zhan bethe wa.
1HGT: #2 Ladochei T'oleithe Yohan nyaduçsi buseir.
1HGT: #2 Lingua Franca Nova Lo es la poma de John.
1HGT: #2 Omnizzabon Ze van Jonz mansana.
1HGT: #2 Pasi Cono hafi ci pomo.
1HGT: #2 Patuximis Johánutpácang.
1HGT: #2 Ponkola Lingwash Ghi staz la pom de Ghon.
1HGT: #2 Popido Ĝi sat lo pom de Johan.
1HGT: #2 Sermu Sot pomu Johanus.
1HGT: #2 Tasza Te Jotés nédlít.
1HGT: #3 Arcaicam Esperantom Donams Yohanod Pomon.
1HGT: #3 Etelegbe Inó Gejóhe ótore béko en.
1HGT: #3 Gadu Fav Kãcu cã-John sajt.
1HGT: #3 Ganur Lon Kento ca'Johan sajto.
1HGT: #3 Gjeyejz-sjayajz Jzayel-Jzalac qäyeq-uruxac lagjelal.
1HGT: #3 Hebrew (Modern) .אני נותנ(/ת) ליוחנן את התפוח
1HGT: #3 Ido Me donas la pomo ad Ioannes.
1HGT: #3 Interlingua Io da le malo a Johannes.
1HGT: #3 Khan Khaftim Kentu tjaj-Jon tjof-fuleh.
1HGT: #3 Laadan Bíi ban le doyuth Zhan bedi wa.
1HGT: #3 Ladochei T'oleithe Hetïmat Yohaneil buseir.
1HGT: #3 Lingua Franca Nova Me dona a John la poma.
1HGT: #3 Omnizzabon Wo dar Jon yi das mansana.
1HGT: #3 Pasi Mo toni pomo, Cono sefi.
1HGT: #3 Patuximis Cáqpácubon fuJohán.
1HGT: #3 Ponkola Lingwash Bi pagaz la pom al Ghon.
1HGT: #3 Popido Mi donat lo pom al Johan.
1HGT: #3 Sermu Dedio Johano pomum.
1HGT: #3 Tasza Joté nédlídum tonaj.
1HGT: #4 Arcaicam Esperantom Donaims lùid Pomon.
1HGT: #4 Etelegbe Inól génge ótore békol en.
1HGT: #4 Gadu Fav Gãcu cãdu sajt.
1HGT: #4 Ganur Lon Gento canu sajto.
1HGT: #4 Hebrew (Modern) .אנחנו נותנ(ים/ות) לו את התפוח
1HGT: #4 Ido Ni donas la pomo ad il.
1HGT: #4 Interlingua Nos le da le malo.
1HGT: #4 Khan Khaftim Khentu tjan tjof-fuleh.
1HGT: #4 Laadan Bíi meban lezh doyuth bedi wa.
1HGT: #4 Ladochei T'oleithe Hetïmän puçeil buseir.
1HGT: #4 Lingua Franca Nova Nos dona a el la poma.
1HGT: #4 Omnizzabon Nahnu dar ze yi das mansana.
1HGT: #4 Pasi No toni pomo, lo sefi.
1HGT: #4 Patuximis Cáqpácubofwon.
1HGT: #4 Ponkola Lingwash Ni pagaz la pom alí.
1HGT: #4 Popido Ni donat lo pom al li.
1HGT: #4 Sermu Dedomo o pomum.
1HGT: #4 Tasza Nédlídum tonajux.
1HGT: #5 Arcaicam Esperantom Lùi donat eghin Yohanod.
1HGT: #5 Etelegbe Jénge Gejóhe oté béko en.
1HGT: #5 Gadu Fav Ãcu cã-John.
1HGT: #5 Ganur Lon Ento ca'Johan.
1HGT: #5 Hebrew (Modern) .הוא נותן אותו ליוחנן
1HGT: #5 Ido Ilu donas ol ad Ioannes.
1HGT: #5 Interlingua Ille lo da a Johannes.
1HGT: #5 Khan Khaftim Entu tjaj-Jon.
1HGT: #5 Laadan Bíi ban be beth Zhan bedi wa.
1HGT: #5 Ladochei T'oleithe Hetïmuç toçeir Yohaneil.
1HGT: #5 Lingua Franca Nova El dona lo a John.
1HGT: #5 Omnizzabon Ze dar Jon yi ze.
1HGT: #5 Pasi Lo toni lo, Cono sefi.
1HGT: #5 Patuximis Cáqong fuJohán.
1HGT: #5 Ponkola Lingwash Li pagaz ghin al Ghon.
1HGT: #5 Popido Li donat ĝi al Johan.
1HGT: #5 Sermu Um dedot Johano.
1HGT: #5 Tasza Joté dem tonahe.
1HGT: #6 Arcaicam Esperantom Eshi donat eghin lùid.
1HGT: #6 Etelegbe Jénge génge oté béko en.
1HGT: #6 Gadu Fav Ãcu cãdu.
1HGT: #6 Ganur Lon Ento canu.
1HGT: #6 Hebrew (Modern) .היא נותנת אותו לו
1HGT: #6 Ido El donas ol ad il.
1HGT: #6 Interlingua Illa lo da a ille.
1HGT: #6 Khan Khaftim Entu tjan.
1HGT: #6 Laadan Bíi ban be beth bedi wa.
1HGT: #6 Ladochei T'oleithe Hetïmuç toçeir puçeil.
1HGT: #6 Lingua Franca Nova El dona lo a el.
1HGT: #6 Omnizzabon Ze dar ze yi ze.
1HGT: #6 Pasi Lo toni lo, lo sefi.
1HGT: #6 Patuximis Cáqofong.
1HGT: #6 Ponkola Lingwash Shi pagaz ghin alí.
1HGT: #6 Popido Ŝi donat ĝi al li.
1HGT: #6 Sermu Um dedot o.
1HGT: #6 Tasza Dem tonahe.
1HGT: future Arcaicam Esperantom Eshi donot eghin lùid.
1HGT: future Etelegbe Jénge génge oté békong en.
1HGT: future Gadu Fav Cãd-ãcu cãdu.
1HGT: future Ganur Lon Can'ento canu.
1HGT: future Hebrew (Modern) .היא תיתן אותו לו
1HGT: future Ido El donos ol ad il.
1HGT: future Interlingua Illa lo dara a ille.
1HGT: future Khan Khaftim Tja-entu tjan.
1HGT: future Laadan Bíi aril ban be beth bedi wáa.
1HGT: future Ladochei T'oleithe Þaduçne hetïmuç toçeir puçeil.
1HGT: future Lingua Franca Nova El va dona lo a el.
1HGT: future Omnizzabon Ze vedn dar ze yi ze.
1HGT: future Pasi Lo pote toni lo, lo sefi.
1HGT: future Patuximis Cáqoxofong.
1HGT: future Ponkola Lingwash Shi pagoz ghin alí.
1HGT: future Popido Ŝi donot ĝi al li.
1HGT: future Sermu Um dedat o.
1HGT: future Tasza Dem tonazehe.
1HGT: must Arcaicam Esperantom Dewams donir eghin lùid.
1HGT: must Etelegbe Inó génge oté békos píwo en.
1HGT: must Gadu Fav Zẽ-kãcu cãdu.
1HGT: must Ganur Lon Ze'kento canu.
1HGT: must Hebrew (Modern) .אני צריכ/ה לתן אותו לו
1HGT: must Ido Me mustas donar ol ad il.
1HGT: must Interlingua Io debe dar lo a ille.
1HGT: must Khan Khaftim Rek-kentu tjan.
1HGT: must Laadan Bíi dush ban le beth bedi wa.
1HGT: must Ladochei T'oleithe Natsat hetïmat toçeir puçeil.
1HGT: must Lingua Franca Nova Me debe dona lo a el.
1HGT: must Omnizzabon Wo unda dar ze yi ze.
1HGT: must Pasi Mo tefe toni lo, lo sefi.
1HGT: must Patuximis Cáqudofon.
1HGT: must Ponkola Lingwash Bi devaz pagi ghin alí.
1HGT: must Popido Mi devat donaj ĝi al li.
1HGT: must Sermu Debio um dedir o.
1HGT: must Tasza Dem tonasej.
1HGT: neative #1 Arcaicam Esperantom Pomom ned estat rugham.
1HGT: neative #1 Etelegbe Ótore píkpos píngu en.
1HGT: neative #1 Gadu Fav Twup sajt tokitetau.
1HGT: neative #1 Gan Dostau Twup sajt tokijttau.
1HGT: neative #1 Ganur Lon Twup sajt tokitetau.
1HGT: neative #1 Hebrew (Modern) .התפוח לא אדום
1HGT: neative #1 Ido La pomo ne redesas.
1HGT: neative #1 Interlingua Le malo non es rubre.
1HGT: neative #1 Khan Khaftim Fuleh wup tokjittu.
1HGT: neative #1 Laadan Bíi laya ra doyu wa.
1HGT: neative #1 Ladochei T'oleithe Buse hi cekoç.
1HGT: neative #1 Lingua Franca Nova La poma no es roja.
1HGT: neative #1 Omnizzabon Das mansana komuna pa.
1HGT: neative #1 Pasi Pomo ne luci.
1HGT: neative #1 Patuximis Bódykpácupang.
1HGT: neative #1 Ponkola Lingwash La pom staz lerugha.
1HGT: neative #1 Popido Lo pom nej sat ruĝa.
1HGT: neative #1 Sermu Pomu non rubot.
1HGT: neative #1 Tasza Nédlít hé tlafa.
1HGT: negative #3 Arcaicam Esperantom Ned donams Yohanod Pomon.
1HGT: negative #3 Etelegbe Inó Gejóhe ótore békos píngu en.
1HGT: negative #3 Gadu Fav Kwup nãcu cã-John sajt.
1HGT: negative #3 Ganur Lon Kwento ca'Johan sajto.
1HGT: negative #3 Hebrew (Modern) .אני לא נותנ/ת ליוחנן את התפוח
1HGT: negative #3 Ido Me ne donas la pomo ad Ioannes.
1HGT: negative #3 Interlingua Io non da le malo a Johannes.
1HGT: negative #3 Khan Khaftim Ketj wentu tjaj-Jon tjof-fuleh.
1HGT: negative #3 Laadan Bíi ban ra le doyuth Zhan bedi wa.
1HGT: negative #3 Ladochei T'oleithe Hi hetïmat Yohaneil buseir.
1HGT: negative #3 Lingua Franca Nova Me no dona a John la poma.
1HGT: negative #3 Omnizzabon Wo dar pa Jon yi das mansana.
1HGT: negative #3 Pasi Mo ne toni pomo, Cono ne sefi.
1HGT: negative #3 Patuximis Cáqykpácubon fuJohán.
1HGT: negative #3 Ponkola Lingwash Bi le pagaz la pom al Ghon.
1HGT: negative #3 Popido Mi nej donat lo pom al Johan.
1HGT: negative #3 Sermu Non dedot Johano pomum.
1HGT: negative #3 Tasza Joté nédlídum hé tonaj.
1HGT: past Arcaicam Esperantom Lùi donit eghin Yohanod.
1HGT: past Etelegbe Jénge Gejóhe oté békosos en.
1HGT: past Gadu Fav Ãcute cã-John.
1HGT: past Ganur Lon Entote ca'Johan.
1HGT: past Hebrew (Modern) .נתן אותו ליוחנן
1HGT: past Ido Ilu donis ol ad Ioannes.
1HGT: past Interlingua Ille ha date lo a Johannes.
1HGT: past Khan Khaftim Entuhite tjaj-Jon.
1HGT: past Laadan Bíi eril ban be beth Zhan bedi wa.
1HGT: past Ladochei T'oleithe Heitïmuç toçeir Yohaneil.
1HGT: past Lingua Franca Nova El ia dona lo a John.
1HGT: past Omnizzabon Ze yesh dar Jon yi ze.
1HGT: past Pasi Lo jame toni lo, Cono sefi.
1HGT: past Patuximis Cáqaxong fuJohán.
1HGT: past Ponkola Lingwash Li jam pagiz ghin al Ghon.
1HGT: past Popido Li donit ĝi al Johan.
1HGT: past Sermu Um dedit Johano.
1HGT: past Tasza Joté dem tonatenge.
1HGT: want Arcaicam Esperantom Wolams donir eghin eshid.
1HGT: want Etelegbe Inó génge oté békos pígbe en.
1HGT: want Gadu Fav Kaspu nãcu cãdu.
1HGT: want Ganur Lon Kaspu nento canu.
1HGT: want Gjeyejz-sjayajz Req jzareläl lagjelal.
1HGT: want Hebrew (Modern) .אני רוצה לתן אותו לה
1HGT: want Ido Me volas donar ol ad el.
1HGT: want Interlingua Io vole dar lo a illa.
1HGT: want Khan Khaftim Kasp nentu tjan.
1HGT: want Laadan Bíi néde ban le beth bedi wa.
1HGT: want Ladochei T'oleithe Komat hetïmat toçeir puçeil.
1HGT: want Lingua Franca Nova Me vole dona lo a el.
1HGT: want Omnizzabon Wo kyiro dar ze yi ze.
1HGT: want Pasi Mo fole toni lo, lo sefi.
1HGT: want Patuximis Cáqodofon.
1HGT: want Ponkola Lingwash Bi ciraz pagi ghin al shi.
1HGT: want Popido Mi volat donaj ĝi al ŝi.
1HGT: want Sermu Volio um dedir o.
1HGT: want Tasza Kaj dem tonahom.
Smile Arcaicam Esperantom Unn Wochom mihid dirit: "Ridetu ed estu phelicham! Apheroy povuit estir plid malbonay!" Des ridetims Ed estims phelicham. Ed Apheroy plidmalbonizziit.
Smile Esperanto Voĉo diris al mi: "Ridetu kaj feliĉu! La vivo povus esti pli malbona!" Do mi ridetis. Kaj feliĉis. Kaj la vivo plimalboniĝis.
Smile Gadu Fav Ĩhiho jẽdĩ cãde: "Qã-saspru bĩ-nakeskoc ar bĩ-neft. Utnav mak nup cacaurta!" Vjẽd kakeskocho bar keftho bar askho mak ver-cacaurta.
Smile Ganur Lon Imuha lux cane: "Ze'neft a ze'nomp! Gat me ut nup pasaula!" Vjen keftiha ba kompiha, ke'ketec askiha gat ca'pasaula.
Smile Interlingua Un voce diceva a me: "Surride e sia felice! Il poterea esser pejor!" Si io surrideva. Et esseva felice. Et il se pejorava.
Smile Jorivuzedox (Modern Southern) Bodvon da doxi juhin: "Brojegi vu nez ijregi! Ih goga zi xru gox nidegejendi!" Ihin roza da brojegi vu nez ida jregi. Hihih da nidegejendi.
Smile Khan Khaftim Lux o-im tjane: "Ren-nakeskotj pha ren-neft! Khat ut me pasaula!" Fje ok-kakeskotj pha ok-keft pha khat o-ask tjap-pasaula.
Smile Ladochei T'oleithe Dabuhinnyin daibuç dateil: "La çarðeþ lali garteþ! Zïn rirsûç hpe dorçûç!" Çaiðatya gaitatli doiçûçkali zïn.
Smile Toki Pona kalama li toki e ni tawa mi: "o lukin pi pilin pona, o pilin pona! ali li ike lili, li ken ike mute!" mi lukin pi pilin pona. mi pilin pona. ali li kama ike mute.
The snake and the farmer Esperanto En la domo de iu farmisto loĝis serpento, kiu regule venis al la tablo kaj estis manĝigita per eroj de manĝaĵoj. Nelonge poste la farmisto riĉiĝis, sed poste ekkoleris kontraŭ la serpento kaj klopodis ataki lin per hakilo. La farmisto poste perdis sian riĉecon kaj eksciis, ke li prosperis pro la bona sorto, kiun li gajnis de la serpento antaŭ ol li vundis lin. La farmisto poste petis al la serpento pardonon de sia malbona ago, kaj la serpento respondis, "Vi bedaŭras kion vi faris, sed vi ne atendu ke mi estos via fidela amiko ĝis ĉi tiu cikatro bonsanos. Ne eblas ke mi vere reamikiĝos al vi ĝis ĉiu penso pri tiu perfida hakilo eliris mian menson."
The snake and the farmer Ganur Lon Moj lon sikont me isti le'tani lidr men'enki li'kad lesau ca'nev a me'jostno li'senjostamp. Aski sikont nesau li'kad zitau, bar encoci ke'ketec lu'lidr ar avuki lig naptdu li'pip. Essuki ke'ketec sikont nesi bar elsnduki van'istizi va'jenum hut men'elano li'lidr ke'qentakt van'olluki. Ulkizuki ke'ketec sikont ca'lidr nalpemo hajkalti cano, bar imanu lidr, "Sempg va'jen me'savo, ba ze'swaspndu va'kup fodas kaldau ke'qentakt van'elzocite cok ecau. Pwutiz va'kollanzarr cana ke'qentakt van'ancndite pekjelsum gatau pip pekuffau ho'tunek."

Badges (3)