Translation of "From the Egyptian Book of the Dead" (Standalone)

Share & Bookmark
Original: I am yesterday, today and tomorrow, and I have the power to be born a second time. I am the divine hidden soul who created the Gods and gives sepulchral meals to the denizens of the deep, the place of the dead, and heaven... Hail, lord of the shrine that stands in the centre of the earth. He is I and I am he!
Translation:
Jag är Jattadag, idag, okh imurruv, okh Jag har Puvøran till är burnar än tåkä tid. Jag är dyvyn, gàhydt Sölan hvas faräkan Gudanna okh gear søpilðrùl mälna till Dønyzønna av Dåpan, Plakan av Gàdætan, okh Hävøn... Haal, Lurdan av Þrynan tåt standar pa Køntøran av Ärzan. Han är mej, okh Jag är hän.
Interlinear: Not added