Existing translations to Interslavic

Translation Original Interslavic Interlinear? Translator
Fight linguistic extinction!
Fight linguistic extinction. Invent a language!
Vojevaj s izumiranjem jezykov. Izmysli jezyk!
No Anonymous
From the Egyptian Book of the Dead
I am yesterday, today and tomorrow, and I have the power to be born a second time. I am the divine hidden soul who created the Gods and gives sepulchral meals to the denizens of the deep, the place of the dead, and heaven... Hail, lord of the shrine that stands in the centre of the earth. He is I and I am he!
Ja jesm včera, dnes i zautra, i imaju moč, že byh rodil se vtory raz. Jesm božska, ukryta duša, ktora iztvorila Bogov, i davaje zagrobno krmjenje žiteljam glubiny, města mrtvyh i neba... Slava, gospode hrama stoječego na središču zemje, On jest mene i ja jesm jego!
No Anonymous
Greeting
hello $
Dobry denj, privět, zdravo, ahoj
No Anonymous
Happy birthday
Happy birthday!
Ščęstlivogo dnja rodžeńja!
No Anonymous
The Tower of Babel
And all the earth had one language and one tongue. And it came about that in their wandering from the east, they came to a stretch of flat country in the land of Shinar, and there they made their living-place. And they said one to another, Come, let us make bricks, burning them well. And they had bricks for stone, putting them together with sticky earth. And they said, Come, let us make a town, and a tower whose top will go up as high as heaven; and let us make a great name for ourselves, so that we may not be wanderers over the face of the earth. And the Lord came down to see the town and the tower which the children of men were building. And the Lord said, See, they are all one people and have all one language; and this is only the start of what they may do: and now it will not be possible to keep them from any purpose of theirs. Come, let us go down and take away the sense of their language, so that they will not be able to make themselves clear to one another. So the Lord God sent them away into every part of the earth: and they gave up building their town. So it was named Babel, because there the Lord took away the sense of all languages and from there the Lord sent them away over all the face of the earth.
I vsja zemja imala jedin język i podobne slova. Ale kògda ljudi preměstili sę iz vzhoda, oni našli råvninų v kraji Šinar i ondě osadili sę. I oni govorili jedin k drugomu: «Hodite, izdělajmo cegliny i dobro palimo ih!» I cegliny služili im kako kameni, a smola služila im kako cement. I oni govorili: «Hodite, budujmo gråd i věžu, ktora bųde dosęgati do neba, i izdělajmo sobě imę, že byhmo ne råzsypali sę po celoj zemji.» Tògda Bog je sòšel v dol, že by uviděl gråd i věžų, ktore děti ljudij budovali. I Bog govoril: «Vidite! Jedin narod i jedin język za vsěh, a vidi, čto oni načęli sųt dělati. I nyně, ničto ne bųde za nih nemožlivo, čto oni ne htěli by sdělati. Vidite! Sòjdimo i råzměšimo im jezyk, že by oni ne råzuměli sę jedin drugogo.» I Bog je råzsypal ih po celoj zemji, a oni sųt prestali budovati gråd. Za to on nazyvaje sę Babeľ, za to čto ondě Bog je råzměšil język celoj zemje i odtųd Bog je råzsypal ih po celoj zemji.
No Anonymous
Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Vsi ljudi rodęt sę svobodni i råvni v dostojnosti i pravah. Oni sųt obdarjeni razumom i svěstjų i imajųt postųpati jedin k drugomu v duhu bratstva.
No Anonymous
We are humans
We are humans and we are from Earth.
My jesmo ljudi i jesmo iz Zemje.
No Anonymous
Smile
A voice said to me: "Smile and be happy! Things could be worse!" So I smiled And was happy. And things got worse.
Glås rěkl k mně: «Usměhni sę i bųď ščęstlivy! Moglo by byti gorše!» Pak ja usměhnųl sę i byl ščęstlivy. I stalo gorše.
No Anonymous