Translation of "Pity" (Standalone)

Share & Bookmark
Original: Let him be pitied, who thinks there is only one way to make a language.
Translation:
Pytajar alla hvas tänkar tår är bara oss sätt till farn än sprak.
Interlinear: Not added