Translation of "The Tower of Babel" (Standalone)

Share & Bookmark
Original: And all the earth had one language and one tongue. And it came about that in their wandering from the east, they came to a stretch of flat country in the land of Shinar, and there they made their living-place. And they said one to another, Come, let us make bricks, burning them well. And they had bricks for stone, putting them together with sticky earth. And they said, Come, let us make a town, and a tower whose top will go up as high as heaven; and let us make a great name for ourselves, so that we may not be wanderers over the face of the earth. And the Lord came down to see the town and the tower which the children of men were building. And the Lord said, See, they are all one people and have all one language; and this is only the start of what they may do: and now it will not be possible to keep them from any purpose of theirs. Come, let us go down and take away the sense of their language, so that they will not be able to make themselves clear to one another. So the Lord God sent them away into every part of the earth: and they gave up building their town. So it was named Babel, because there the Lord took away the sense of all languages and from there the Lord sent them away over all the face of the earth.
Translation:
I vsja zemja imala jedin język i podobne slova. Ale kògda ljudi preměstili sę iz vzhoda, oni našli råvninų v kraji Šinar i ondě osadili sę. I oni govorili jedin k drugomu: «Hodite, izdělajmo cegliny i dobro palimo ih!» I cegliny služili im kako kameni, a smola služila im kako cement. I oni govorili: «Hodite, budujmo gråd i věžu, ktora bųde dosęgati do neba, i izdělajmo sobě imę, že byhmo ne råzsypali sę po celoj zemji.» Tògda Bog je sòšel v dol, že by uviděl gråd i věžų, ktore děti ljudij budovali. I Bog govoril: «Vidite! Jedin narod i jedin język za vsěh, a vidi, čto oni načęli sųt dělati. I nyně, ničto ne bųde za nih nemožlivo, čto oni ne htěli by sdělati. Vidite! Sòjdimo i råzměšimo im jezyk, že by oni ne råzuměli sę jedin drugogo.» I Bog je råzsypal ih po celoj zemji, a oni sųt prestali budovati gråd. Za to on nazyvaje sę Babeľ, za to čto ondě Bog je råzměšil język celoj zemje i odtųd Bog je råzsypal ih po celoj zemji.
Interlinear: Not added