The words added by IDS and WOLD

860 senses.

 1. i1.222 “cliff, precipice” Concepticon
 2. i1.28 “cave” Concepticon
 3. i1.322 “calm (of sea)” Concepticon
 4. i1.323 “rough (of sea)” Concepticon
 5. i1.324 “foam” Concepticon
 6. i1.329 “ocean” Concepticon
 7. i1.341 “lagoon” Concepticon
 8. i1.342 “reef” Concepticon
 9. i1.343 “headland, point” Concepticon
 10. i1.352 “tide” Concepticon
 11. i1.353 “lowtide” Concepticon
 12. i1.354 “hightide” Concepticon
 13. i1.362 “whirlpool” Concepticon
 14. i1.38 “swamp” Concepticon
 15. i1.39 “waterfall” Concepticon
 16. i1.45 “earthquake” Concepticon
 17. i1.58 “storm” Concepticon
 18. i1.59 “rainbow” Concepticon
 19. i1.64 “dew” Concepticon
 20. i1.841 “embers” Concepticon
 21. i1.851 “burn” tr Concepticon
 22. i1.852 “burn” intr Concepticon
 23. i1.861 “extinguish” Concepticon
 24. i1.88 “firewood” Concepticon
 25. i1.89 “charcoal” Concepticon
 26. w1.411 “savanna” Concepticon
 27. w1.771 “arctic lights” Concepticon
 28. w1.775 “freeze” Concepticon
 29. w1.831 “steam” Concepticon
 30. w1.99901 “beach”
 31. w1.99903 “coal”
 32. w1.99904 “constellation”
 33. w1.99905 “jade or jadeite”
 34. w1.99906 “loam”
 35. w1.99907 “river”
 36. w1.99908 “river mouth”
 37. w1.99909 “short dry season”
 38. w1.9991 “spring”
 39. w1.99911 “blaze”
 40. w1.99912 “melt”
 41. i2.251 “young man (adolescent)” Concepticon
 42. i2.261 “young woman (adolescent)” Concepticon
 43. i2.341 “divorce” Concepticon
 44. i2.38 “married man” Concepticon
 45. i2.39 “married woman” Concepticon
 46. i2.444 “older brother” Concepticon
 47. i2.445 “younger brother” Concepticon
 48. i2.454 “older sister” Concepticon
 49. i2.455 “younger sister” Concepticon
 50. i2.456 “sibling” Concepticon
 51. i2.458 “twins” Concepticon
 52. i2.461 “old man” Concepticon
 53. i2.471 “old woman” Concepticon
 54. i2.511 “mother's brother” Concepticon
 55. i2.512 “father's brother” Concepticon
 56. i2.521 “mother's sister” Concepticon
 57. i2.522 “father's sister” Concepticon
 58. i2.611 “father-in-law (of a woman)” Concepticon
 59. i2.621 “mother-in-law (of a woman)” Concepticon
 60. i2.631 “son-in-law (of a woman)” Concepticon
 61. i2.641 “daughter-in-law (of a woman)” Concepticon
 62. i2.77 “widower” Concepticon
 63. i2.91 “I” 1st person singular pronoun Concepticon
 64. i2.92 “you” 2nd person singular pronoun Concepticon
 65. i2.93 “he/she/it” 3rd person singular pronoun, regardless of gender Concepticon
 66. i2.94 “we” 1st person plural pronoun Concepticon
 67. i2.941 “we (inclusive)” 1st person plural inclusive pronoun Concepticon
 68. i2.942 “we (exclusive)” 1st person plural exclusive pronoun Concepticon
 69. i2.95 “you” 2nd person plural pronoun Concepticon
 70. i2.96 “they” 3rd person plural pronoun Concepticon
 71. w2.4561 “older sibling” Concepticon
 72. w2.4562 “younger sibling” Concepticon
 73. w2.4711 “grandparents” Concepticon
 74. w2.5 “grandchild” Concepticon
 75. w2.541 “sibling's child” Concepticon
 76. w2.622 “parents-in-law” Concepticon
 77. w2.6411 “child-in-law” Concepticon
 78. w2.6412 “sibling-in-law” Concepticon
 79. w2.931 “he” 3rd person singular pronoun, masculine gender Concepticon
 80. w2.932 “she” Concepticon
 81. w2.933 “it” Concepticon
 82. w2.99902 “step-”
 83. w2.99903 “co-father-in-law”
 84. w2.99904 “co-mother-in-law”
 85. w2.99905 “father-in-law”
 86. w2.99906 “German”
 87. w2.99907 “Hungarian”
 88. w2.99908 “lover”
 89. w2.99909 “mother-in-law”
 90. w2.9991 “non-Gypsy”
 91. w2.99911 “parent's elder brother”
 92. w2.99912 “parent's elder sister”
 93. w2.99913 “parent's younger brother”
 94. w2.99914 “parent's younger sister”
 95. w2.99915 “Slovak”
 96. w2.99916 “spouse”
 97. w2.99917 “stepchild”
 98. w2.99918 “Vlax Gypsy”
 99. i3.5 “fowl” Concepticon
 100. i3.58 “nest” Concepticon
 101. i3.581 “bird” Concepticon
 102. i3.582 “seagull” Concepticon
 103. i3.583 “heron” Concepticon
 104. i3.584 “eagle” Concepticon
 105. i3.585 “hawk” Concepticon
 106. i3.586 “vulture” Concepticon
 107. i3.591 “bat” Concepticon
 108. i3.592 “parrot” Concepticon
 109. i3.593 “crow” Concepticon
 110. i3.594 “dove” Concepticon
 111. i3.596 “owl” Concepticon
 112. i3.614 “rabbit” Concepticon
 113. i3.622 “opossum” Concepticon
 114. i3.652 “fin (dorsal)” Concepticon
 115. i3.653 “fishscale” Concepticon
 116. i3.654 “gill” Concepticon
 117. i3.655 “shell” Concepticon
 118. i3.661 “shark” Concepticon
 119. i3.662 “porpoise, dolphin” Concepticon
 120. i3.663 “whale” Concepticon
 121. i3.664 “stingray” Concepticon
 122. i3.665 “freshwater eel” Concepticon
 123. i3.811 “louse” Concepticon
 124. i3.812 “nit (louse egg)” Concepticon
 125. i3.813 “flea” Concepticon
 126. i3.814 “centipede” Concepticon
 127. i3.815 “scorpion” Concepticon
 128. i3.816 “cockroach” Concepticon
 129. i3.817 “ant” Concepticon
 130. i3.818 “spider” Concepticon
 131. i3.819 “spider web” Concepticon
 132. i3.821 “beeswax” Concepticon
 133. i3.822 “beehive” Concepticon
 134. i3.823 “wasp” Concepticon
 135. i3.831 “sandfly (midge), gnat” Concepticon
 136. i3.832 “mosquito” Concepticon
 137. i3.91 “firefly” Concepticon
 138. i3.92 “butterfly” Concepticon
 139. i3.93 “grasshopper” Concepticon
 140. i3.94 “snail” Concepticon
 141. i3.95 “frog” Concepticon
 142. i3.96 “lizard” Concepticon
 143. i3.97 “crocodile, alligator” Concepticon
 144. i3.98 “turtle” Concepticon
 145. w3.597 “cormorant” Concepticon
 146. w3.598 “toucan” Concepticon
 147. w3.8112 “body louse” Concepticon
 148. w3.833 “prawns or shrimp” Concepticon
 149. w3.834 “termites” Concepticon
 150. w3.835 “tick” Concepticon
 151. w3.862 “coyote” Concepticon
 152. w3.863 “hare” Concepticon
 153. w3.865 “quail” Concepticon
 154. w3.866 “raccoon” Concepticon
 155. w3.869 “squirrel” Concepticon
 156. w3.871 “reindeer/caribou” Concepticon
 157. w3.872 “elk/moose” Concepticon
 158. w3.873 “beaver” Concepticon
 159. w3.88 “kangaroo” Concepticon
 160. w3.89 “anteater” Concepticon
 161. w3.9 “jaguar” Concepticon
 162. w3.913 “chameleon” Concepticon
 163. w3.917 “buffalo” Concepticon
 164. w3.99 “tapir” Concepticon
 165. w3.99902 “agouti”
 166. w3.99903 “amphibian”
 167. w3.99904 “Andean guinea pig”
 168. w3.99905 “Andean owl”
 169. w3.99906 “armadillo”
 170. w3.99907 “bandicoot”
 171. w3.99908 “barn owl”
 172. w3.99909 “bustard”
 173. w3.9991 “capibara”
 174. w3.99911 “caterpillar”
 175. w3.99912 “codfish”
 176. w3.99913 “condor”
 177. w3.99917 “herd”
 178. w3.99918 “hocco”
 179. w3.99919 “humming bird”
 180. w3.9992 “ibis”
 181. w3.99921 “iguana”
 182. w3.99922 “jabiru”
 183. w3.99923 “kingfisher”
 184. w3.99924 “louse”
 185. w3.99925 “Maine lobster”
 186. w3.99926 “male pig”
 187. w3.99928 “marail”
 188. w3.99929 “mole”
 189. w3.9993 “paca”
 190. w3.99931 “sleepyhead bird”
 191. w3.99932 “partridge”
 192. w3.99933 “pet”
 193. w3.99934 “piranha”
 194. w3.99935 “plover”
 195. w3.99936 “pouched marmot”
 196. w3.99937 “prairie dog”
 197. w3.99938 “roadrunner”
 198. w3.99939 “skunk”
 199. w3.9994 “songbird”
 200. w3.99941 “sparrow”
 201. w3.99942 “tiger”
 202. w3.99943 “trumpeter bird”
 203. w3.99944 “chipmunk”
 204. i4.144 “body hair” Concepticon
 205. i4.145 “pubic hair” Concepticon
 206. i4.146 “dandruff” Concepticon
 207. i4.151 “vein, artery” Concepticon
 208. i4.162 “rib” Concepticon
 209. i4.191 “spine” Concepticon
 210. i4.201 “side of head, temple” Concepticon
 211. i4.212 “eyebrow” Concepticon
 212. i4.213 “eyelid” Concepticon
 213. i4.214 “eyelash” Concepticon
 214. i4.215 “blink” Concepticon
 215. i4.221 “earlobe” Concepticon
 216. i4.222 “earwax” Concepticon
 217. i4.231 “nostril” Concepticon
 218. i4.232 “mucus (nasal)” Concepticon
 219. i4.241 “beak” Concepticon
 220. i4.271 “gums” Concepticon
 221. i4.272 “molartooth” Concepticon
 222. i4.281 “nape of neck” Concepticon
 223. i4.301 “shoulderblade” Concepticon
 224. i4.302 “collarbone” Concepticon
 225. i4.312 “armpit” Concepticon
 226. i4.321 “wrist” Concepticon
 227. i4.331 “palm of hand” Concepticon
 228. i4.344 “fingernail” Concepticon
 229. i4.345 “claw” Concepticon
 230. i4.351 “thigh” Concepticon
 231. i4.352 “calf of leg” Concepticon
 232. i4.371 “ankle” Concepticon
 233. i4.372 “heel” Concepticon
 234. i4.374 “footprint” Concepticon
 235. i4.392 “wing” Concepticon
 236. i4.393 “feather” Concepticon
 237. i4.412 “nipple, teat” Concepticon
 238. i4.441 “lung” Concepticon
 239. i4.451 “kidney” Concepticon
 240. i4.452 “spleen” Concepticon
 241. i4.461 “guts” also intestines Concepticon
 242. i4.462 “waist” Concepticon
 243. i4.463 “hip” Concepticon
 244. i4.464 “buttocks” Concepticon
 245. i4.49 “testicle” Concepticon
 246. i4.492 “penis” Concepticon
 247. i4.521 “hiccough” Concepticon
 248. i4.591 “dribble” Concepticon
 249. i4.612 “snore” Concepticon
 250. i4.68 “shiver” Concepticon
 251. i4.69 “bathe” Concepticon
 252. i4.72 “born (to be)” Concepticon
 253. i4.751 “drowned” Concepticon
 254. i4.841 “fever” Concepticon
 255. i4.842 “goiter” Concepticon
 256. i4.843 “cold (catarrh)” Concepticon
 257. i4.852 “bruise” Concepticon
 258. i4.853 “swelling” Concepticon
 259. i4.854 “itch” Concepticon
 260. i4.855 “blister” Concepticon
 261. i4.856 “boil” Concepticon
 262. i4.857 “pus” Concepticon
 263. i4.858 “scar” Concepticon
 264. i4.912 “rest” Concepticon
 265. w4.431 “belly” Concepticon
 266. w4.465 “sinew or tendon” Concepticon
 267. w4.493 “vagina” Concepticon
 268. w4.494 “vulva” Concepticon
 269. w4.741 “life” Concepticon
 270. w4.7501 “dead” Concepticon
 271. w4.771 “carcass” Concepticon
 272. w4.844 “disease” Concepticon
 273. w4.8541 “scratch” Concepticon
 274. w4.99901 “barefoot”
 275. w4.99902 “swollen”
 276. w4.99903 “canine tooth”
 277. w4.99904 “cholesterol”
 278. w4.99905 “dribble”
 279. w4.99906 “fist”
 280. w4.99907 “lap”
 281. w4.99908 “metabolism”
 282. w4.9991 “saliva”
 283. w4.99911 “scabies”
 284. w4.99912 “strength”
 285. w4.99913 “umbilical cord”
 286. w4.99914 “itch”
 287. i5.121 “cooked” Concepticon
 288. i5.122 “raw” Concepticon
 289. i5.123 “ripe” Concepticon
 290. i5.124 “green, unripe” WOLD does not include "green" Concepticon
 291. i5.125 “rotten” Concepticon
 292. i5.141 “famine” Concepticon
 293. i5.18 “chew” Concepticon
 294. i5.181 “swallow” Concepticon
 295. i5.19 “choke” Concepticon
 296. i5.391 “tongs” Concepticon
 297. i5.46 “peel” Concepticon
 298. i5.47 “sieve, strain” Concepticon
 299. i5.48 “scrape” Concepticon
 300. i5.58 “mortar” solid bowl used to crush food like spices with a pestle Concepticon
 301. i5.59 “pestle” Concepticon
 302. i5.712 “bunch” Concepticon
 303. i5.791 “fat” grease Concepticon
 304. i5.821 “chili pepper” Concepticon
 305. i5.9 “beverage, drink” Concepticon
 306. i5.94 “fermented drink” Concepticon
 307. i5.97 “egg” Concepticon
 308. i5.971 “egg yolk” Concepticon
 309. w5.983 “manioc bread” Concepticon
 310. w5.99901 “fig tree”
 311. w5.99902 “sated”
 312. w5.99903 “soy sauce”
 313. w5.99904 “ayahuasca”
 314. w5.99905 “bacon”
 315. w5.99906 “biscuit”
 316. w5.99907 “brandy”
 317. w5.99908 “cabbage”
 318. w5.99909 “cassava flour”
 319. w5.9991 “cream”
 320. w5.99911 “Japanese fish cake”
 321. w5.99912 “jelly” gelatinous semi-solid material
 322. w5.99913 “manioc juice”
 323. w5.99914 “mochi”
 324. w5.99915 “ramen noodles”
 325. w5.99916 “rice ball or musubi”
 326. w5.99917 “roasted cassava meal”
 327. w5.99918 “smoked food”
 328. w5.99919 “tamale”
 329. w5.9992 “tofu or bean curd”
 330. w5.99921 “tortilla”
 331. w5.99922 “vinegar”
 332. i6.411 “poncho” Concepticon
 333. i6.461 “grass-skirt” Concepticon
 334. i6.76 “bead” Concepticon
 335. i6.77 “earring” Concepticon
 336. i6.78 “headband, headdress” Concepticon
 337. i6.79 “tattoo” Concepticon
 338. i6.921 “braid” Concepticon
 339. w6.98 “snowshoe” Concepticon
 340. w6.99901 “bag”
 341. w6.99903 “fringe”
 342. w6.99904 “leg band”
 343. w6.99906 “pompom”
 344. w6.99907 “sandal”
 345. w6.99908 “sleeve”
 346. w6.99909 “smock”
 347. w6.9991 “style or fashion”
 348. w6.99911 “wear”
 349. i7.57 “board” Concepticon
 350. w7.232 “padlock” Concepticon
 351. w7.65 “camp” Concepticon
 352. w7.66 “hammock” Concepticon
 353. w7.67 “tan” Concepticon
 354. w7.99901 “bench”
 355. w7.99902 “case”
 356. w7.99903 “griddle”
 357. w7.99904 “guestroom”
 358. w7.99905 “mosquito net”
 359. w7.99906 “roof tile”
 360. i8.16 “fence” Concepticon
 361. i8.17 “ditch” Concepticon
 362. i8.311 “seed” Concepticon
 363. i8.531 “plant” Concepticon
 364. i8.691 “pipe” Concepticon
 365. i8.72 “tree stump” Concepticon
 366. i8.73 “tree trunk” Concepticon
 367. i8.74 “forked branch” Concepticon
 368. i8.75 “bark” Concepticon
 369. i8.76 “sap” Concepticon
 370. i8.81 “palm tree” Concepticon
 371. i8.82 “coconut” Concepticon
 372. i8.83 “citrus fruit” Concepticon
 373. i8.84 “banana tree” Concepticon
 374. i8.85 “banyan” Concepticon
 375. i8.91 “sweet potato” Concepticon
 376. i8.912 “yam” Concepticon
 377. i8.92 “tapioca, manioc, cassava” Concepticon
 378. i8.93 “gourd” Concepticon
 379. i8.931 “pumpkin, squash” Concepticon
 380. i8.94 “bamboo” Concepticon
 381. i8.941 “sugar cane” Concepticon
 382. i8.96 “fish poison (root)” Concepticon
 383. i8.97 “nettle” Concepticon
 384. i8.98 “mushroom” Concepticon
 385. w8.121 “paddy” Concepticon
 386. w8.29 “lasso” Concepticon
 387. w8.911 “millet or sorghum” Concepticon
 388. w8.991 “larch” Concepticon
 389. w8.993 “needle” needle of coniferous tree Concepticon
 390. w8.996 “cone” Concepticon
 391. w8.99901 “almond”
 392. w8.99902 “amomum”
 393. w8.99903 “anatto”
 394. w8.99904 “Andean weed”
 395. w8.99905 “apple”
 396. w8.99906 “ash tree”
 397. w8.99907 “black tree dye”
 398. w8.99908 “broccoli”
 399. w8.99909 “bromelia”
 400. w8.9991 “carrot”
 401. w8.99911 “cashew”
 402. w8.99912 “Chinese rice flower”
 403. w8.99914 “coniferous tree”
 404. w8.99915 “cottontree”
 405. w8.99916 “creeper”
 406. w8.99917 “ñthe mortiño”
 407. w8.99918 “dung”
 408. w8.99921 “guava”
 409. w8.99922 “jarilla”
 410. w8.99923 “jowar”
 411. w8.99924 “kohlrabi”
 412. w8.99925 “liana”
 413. w8.99926 “lima beans”
 414. w8.99927 “lupin”
 415. w8.99929 “mamuelchoique”
 416. w8.9993 “mango”
 417. w8.99931 “mangrove”
 418. w8.99932 “melon”
 419. w8.99933 “millet”
 420. w8.99935 “onion”
 421. w8.99936 “orange”
 422. w8.99937 “pea”
 423. w8.99938 “pear”
 424. w8.99939 “pineapple”
 425. w8.99941 “plum”
 426. w8.99943 “reed”
 427. w8.99944 “rubber tree”
 428. w8.99945 “sensitive mimosa”
 429. w8.99946 “straw”
 430. w8.99947 “sugar beet”
 431. w8.99948 “tar”
 432. w8.99949 “taro”
 433. w8.9995 “tree dye”
 434. w8.99952 “turnip”
 435. w8.99953 “vetch”
 436. w8.99954 “watermelon”
 437. w8.99955 “whip”
 438. w8.99956 “wild maize”
 439. w8.99957 “willow”
 440. w8.99958 “woody shrub”
 441. w8.99959 “yerba mate”
 442. w8.9996 “grow” to cause to grow [a plant] tr
 443. w8.99961 “pick”
 444. w8.99962 “raise”
 445. i9.161 “untie” Concepticon
 446. i9.211 “pound with fist” Concepticon
 447. i9.221 “cut down” Concepticon
 448. i9.222 “chop, hew” Concepticon
 449. i9.223 “stab” Concepticon
 450. i9.251 “adze” Concepticon
 451. i9.261 “broken” Concepticon
 452. i9.341 “hang up” Concepticon
 453. i9.343 “squeeze” also wring Concepticon
 454. i9.461 “hollow out” Concepticon
 455. i9.56 “glue” Concepticon
 456. i9.77 “mat” Concepticon
 457. i9.771 “rug” Concepticon
 458. i9.78 “netbag” Concepticon
 459. i9.79 “fan” Concepticon
 460. i9.791 “fan” Concepticon
 461. w9.111 “make” Concepticon
 462. w9.311 “wipe” Concepticon
 463. w9.9 “draw water” Concepticon
 464. w9.99901 “barrel”
 465. w9.99902 “basketry”
 466. w9.99903 “bucket”
 467. w9.99904 “cable”
 468. w9.99905 “canvas sheet”
 469. w9.99906 “corrugated iron”
 470. w9.99907 “deck”
 471. w9.99908 “drill”
 472. w9.99909 “file” tool for for filing things, like wood, metal bars, nails...
 473. w9.9991 “harbour”
 474. w9.99911 “harpoon”
 475. w9.99912 “hearthstones”
 476. w9.99914 “manioc squeezer”
 477. w9.99915 “pencil”
 478. w9.99916 “rust”
 479. w9.99917 “sack”
 480. w9.99918 “scraper”
 481. w9.9992 “skin bag”
 482. w9.99921 “slap”
 483. w9.99922 “spur”
 484. w9.99923 “string or cord”
 485. w9.99924 “trail”
 486. w9.99925 “well”
 487. w9.99926 “wharf”
 488. w9.99927 “wheelbarrow”
 489. w9.99928 “barbecue”
 490. w9.99929 “close”
 491. w9.9993 “draw”
 492. w9.99931 “dwell”
 493. w9.99932 “go away”
 494. w9.99933 “muddle”
 495. w9.99934 “prepare”
 496. w9.99936 “smear”
 497. w9.99938 “support”
 498. i10.12 “turn over” Concepticon
 499. i10.16 “drop” Concepticon
 500. i10.17 “twist” Concepticon
 501. i10.24 “drip” Concepticon
 502. i10.252 “catch (ball)” Concepticon
 503. i10.351 “dive” Concepticon
 504. i10.352 “splash” Concepticon
 505. i10.412 “kneel” Concepticon
 506. i10.413 “crouch” Concepticon
 507. i10.431 “kick” Concepticon
 508. i10.451 “limp” Concepticon
 509. i10.471 “go up” Concepticon
 510. i10.472 “climb” Concepticon
 511. i10.473 “go down” Concepticon
 512. i10.474 “go out” Concepticon
 513. i10.481 “come back” Concepticon
 514. i10.491 “disappear” Concepticon
 515. i10.612 “carry-in-hand” Concepticon
 516. i10.613 “carry-on-shoulder” Concepticon
 517. i10.614 “carry-on-head” Concepticon
 518. i10.615 “carry-underarm” Concepticon
 519. i10.65 “drive” tr Concepticon
 520. i10.71 “road” also: trail, path, not street Concepticon
 521. i10.72 “path” also: trail, road, not street Concepticon
 522. i10.831 “canoe” Concepticon
 523. i10.832 “outrigger” Concepticon
 524. i10.851 “paddle” Concepticon
 525. i10.92 “land” Concepticon
 526. w10.58 “go or return home” Concepticon
 527. w10.79 “sledge/sled” Concepticon
 528. w10.99901 “accompany”
 529. w10.99903 “carry on the back”
 530. w10.99904 “dip”
 531. w10.99905 “give a ride”
 532. w10.99906 “pass”
 533. w10.99907 “step”
 534. w10.99908 “wait” for
 535. i11.18 “thing” Concepticon
 536. i11.91 “share (distribute)” Concepticon
 537. i11.92 “weigh” Concepticon
 538. w11.99901 “for free”
 539. w11.99902 “card”
 540. w11.99903 “gift”
 541. w11.99904 “property”
 542. w11.99905 “string instrument”
 543. w11.99906 “be worth”
 544. w11.99907 “receive”
 545. i12.1 w12.01 “after” Concepticon
 546. i12.11 w12.011 “behind” Concepticon
 547. i12.2 w12.02 “beside” Concepticon
 548. i12.212 “pick up” Concepticon
 549. i12.213 “pile up” Concepticon
 550. i12.3 w12.03 “down, below” Concepticon
 551. i12.352 “pointed” Concepticon
 552. i12.353 “edge” Concepticon
 553. i12.4 w12.04 “before” Concepticon
 554. i12.41 “front” Concepticon
 555. i12.5 w12.012 “in” Concepticon
 556. i12.541 “span, fathom” Concepticon
 557. i12.6 w12.06 “outside” Concepticon
 558. i12.7 w12.07 “under” Concepticon
 559. i12.8 w12.08 “up, above” Concepticon
 560. w12.041 “in front of” Concepticon
 561. w12.05 “inside” Concepticon
 562. w12.081 “above” Concepticon
 563. w12.99901 “apart”
 564. w12.99902 “back”
 565. i13.0 “zero, nothing” Concepticon
 566. i13.100 “ten” Concepticon
 567. i13.101 “eleven” Concepticon
 568. i13.102 “twelve” Concepticon
 569. i13.103 “fifteen” Concepticon
 570. i13.104 “twenty” Concepticon
 571. i13.105 “hundred” Concepticon
 572. i13.106 “thousand” Concepticon
 573. i13.107 “count” Concepticon
 574. i13.181 “some” Concepticon
 575. i13.2 w13.02 “two” numeral Concepticon
 576. i13.36 “second” Concepticon
 577. i13.37 “pair” Concepticon
 578. i13.38 “two times” Concepticon
 579. i13.4 w13.04 “four” Concepticon
 580. i13.5 w13.05 “five” Concepticon
 581. i13.6 w13.06 “six” Concepticon
 582. i13.7 w13.07 “seven” Concepticon
 583. i13.8 w13.08 “eight” Concepticon
 584. i13.9 w13.09 “nine” Concepticon
 585. w13.231 “piece” Concepticon
 586. w13.331 “alone” Concepticon
 587. w13.99901 “a little”
 588. w13.99902 “by”
 589. w13.99903 “each or every”
 590. w13.99904 “centigram”
 591. w13.99905 “yard”
 592. w13.99906 “thirty”
 593. w13.99907 “fill”
 594. w13.99908 “substitute”
 595. i14.332 “long-time (for a)” Concepticon
 596. i14.451 “afternoon” Concepticon
 597. i14.481 “day-after-tomorrow” Concepticon
 598. i14.49 “yesterday” Concepticon
 599. i14.491 “day-before-yesterday” Concepticon
 600. w14.251 “beginning” Concepticon
 601. w14.411 “day, day and night” unit of time, 24 hours Concepticon
 602. w14.99901 “Chinese New Year”
 603. w14.99902 “long ago”
 604. w14.99903 “New Year”
 605. w14.99905 “period”
 606. w14.99906 “time” the recurring occasion on which something happens, eg. "time, many times"
 607. i15.212 “sniff” Concepticon
 608. i15.39 “brackish” Concepticon
 609. i15.46 “quiet, silence” Concepticon
 610. i15.712 “pinch” Concepticon
 611. i15.851 “warm” Concepticon
 612. i15.89 “wrinkled” Concepticon
 613. w15.99901 “brown”
 614. w15.99902 “grey”
 615. w15.99903 “orange” having a hue between red and yellow
 616. w15.99904 “pink”
 617. w15.99905 “trace”
 618. w15.99906 “violet”
 619. i16.15 “surprised, astonished” Concepticon
 620. i16.251 “smile” Concepticon
 621. i16.3 “embrace” Concepticon
 622. i16.622 “choose” Concepticon
 623. i16.63 “hope” Concepticon
 624. i16.83 “greedy” Concepticon
 625. i16.84 “clever” Concepticon
 626. w16.99901 “better”
 627. w16.99902 “in vain”
 628. w16.99903 “thank you!”
 629. w16.99904 “evil”
 630. w16.99905 “mood”
 631. w16.99906 “trouble”
 632. w16.99907 “be ashamed”
 633. w16.99908 “be glad”
 634. w16.99909 “complain”
 635. w16.9991 “enthuse”
 636. w16.99911 “look forward”
 637. w16.99912 “praise”
 638. w16.99913 “voluptuous”
 639. w16.99914 “wild”
 640. w16.99915 “worse”
 641. i17.171 “guess” Concepticon
 642. i17.172 “imitate” Concepticon
 643. i17.44 “suspect” Concepticon
 644. i17.441 “betray” Concepticon
 645. i17.45 “need, necessity” Concepticon
 646. i17.46 “easy” Concepticon
 647. i17.47 “difficult” Concepticon
 648. i17.48 “try, attempt” Concepticon
 649. i17.49 “way, manner” Concepticon
 650. i17.51 “and” Concepticon
 651. i17.52 “because” Concepticon
 652. i17.53 “if” Concepticon
 653. i17.54 “or” Concepticon
 654. i17.55 “yes, affirmative” Concepticon
 655. i17.56 “no, negative” Concepticon
 656. i17.61 “how?” in what manner Concepticon
 657. i17.62 “how many?” Concepticon
 658. i17.63 “how much?” Concepticon
 659. i17.64 “what?” Concepticon
 660. i17.65 “when?” at what time Concepticon
 661. i17.66 “where?” at/to what place Concepticon
 662. i17.67 “which?” Concepticon
 663. i17.68 “who?” Concepticon
 664. i17.69 “why?” for what reason Concepticon
 665. w17.99901 “on purpose”
 666. w17.99902 “possibility”
 667. w17.99903 “same”
 668. w17.99904 “scarcity”
 669. w17.99905 “state”
 670. w17.99906 “study”
 671. w17.99907 “doubt”
 672. i18.15 “whisper” Concepticon
 673. i18.16 “mumble” Concepticon
 674. i18.17 “whistle” Concepticon
 675. i18.18 “shriek, screech” Concepticon
 676. i18.19 “howl” Concepticon
 677. i18.211 “stutter, stammer” Concepticon
 678. i18.221 “tell story” Concepticon
 679. i18.222 “speech (make a)” Concepticon
 680. i18.39 “rebuke, scold” Concepticon
 681. i18.71 “flute” Concepticon
 682. i18.72 “drum” Concepticon
 683. i18.73 “horn, trumpet” Concepticon
 684. i18.74 “rattle” Concepticon
 685. w18.99901 “fairy tale”
 686. w18.99902 “hieroglyph or hieroglyphics”
 687. w18.99903 “joke”
 688. w18.99904 “poem”
 689. w18.99905 “upper case or capital letter”
 690. w18.99906 “violin”
 691. w18.99907 “violin player”
 692. w18.99908 “chat”
 693. w18.99909 “greet”
 694. w18.9991 “spell”
 695. w18.99911 “thank” express gratitude toward
 696. w18.99912 “ululate”
 697. i19.24 “chief, chieftain” Concepticon
 698. i19.25 “staff, walking stick” Concepticon
 699. i19.44 “freeman” Concepticon
 700. w19.445 “liberate” Concepticon
 701. w19.565 “invite” Concepticon
 702. w19.99901 “Arabia”
 703. w19.99902 “Australia”
 704. w19.99903 “China”
 705. w19.99904 “Egypt”
 706. w19.99906 “Greece”
 707. w19.99907 “India”
 708. w19.99908 “Madagascar”
 709. w19.99909 “Rarotonga”
 710. w19.9991 “Sir”
 711. w19.99911 “Spain”
 712. w19.99913 “Brazilian”
 713. w19.99914 “certificate”
 714. w19.99915 “Chinese person”
 715. w19.99916 “communal labour”
 716. w19.99917 “European”
 717. w19.99918 “Creole or black person”
 718. w19.9992 “fool”
 719. w19.99921 “foreman”
 720. w19.99922 “French person”
 721. w19.99923 “government document”
 722. w19.99924 “hermit”
 723. w19.99925 “hockey”
 724. w19.99926 “layman”
 725. w19.99927 “mixed-race Kali'na”
 726. w19.99928 “partner”
 727. w19.9993 “policeman”
 728. w19.99931 “power”
 729. w19.99932 “settlement”
 730. w19.99933 “small change”
 731. w19.99934 “socialism”
 732. w19.99935 “sport”
 733. w19.99936 “student”
 734. w19.99937 “vote or ballot or pole”
 735. w19.99938 “commit a crime”
 736. w19.9994 “quarrel”
 737. w19.99941 “respect”
 738. w19.99942 “retire”
 739. w19.99943 “say goodbye”
 740. w19.99944 “mate”
 741. i20.471 “guard, sentinel” Concepticon
 742. i20.52 “fishhook” Concepticon
 743. i20.53 “fishing line” Concepticon
 744. i20.54 “fishnet” Concepticon
 745. i20.55 “fish trap” Concepticon
 746. i20.56 “bait” Concepticon
 747. i20.61 “hunt” Concepticon
 748. i20.62 “shoot” cause to rapidly go forth Concepticon
 749. i20.63 “miss (target)” Concepticon
 750. i20.64 “trap” Concepticon
 751. i20.65 “trap” Concepticon
 752. w20.99902 “cutlass”
 753. w20.99903 “force”
 754. w20.99904 “game animal”
 755. w20.99905 “letterwood bow”
 756. w20.99906 “warship”
 757. w20.99907 “attack”
 758. w20.99908 “fish”
 759. w20.99909 “win”
 760. i21.51 “steal” Concepticon
 761. i21.52 “thief” Concepticon
 762. w21.99901 “lawyer”
 763. w21.99902 “verdict”
 764. w22.132 “mosque” Concepticon
 765. w22.51 “initiation ceremony” Concepticon
 766. w22.99901 “Christ”
 767. w22.99902 “Christmas”
 768. w22.99903 “Easter”
 769. w22.99904 “bishop”
 770. w22.99905 “funeral”
 771. w22.99906 “holiday”
 772. w22.99907 “hymn”
 773. w22.99908 “lent”
 774. w22.99909 “Muslim”
 775. w22.9991 “rosary”
 776. w22.99911 “shaman”
 777. w22.99912 “shaman's spirit”
 778. w22.99913 “shamanistic song”
 779. w22.99914 “woman's rattle”
 780. w23.11 “television” Concepticon
 781. w23.12 “telephone” Concepticon
 782. w23.13 “bicycle” Concepticon
 783. w23.135 “motorcycle” Concepticon
 784. w23.14 “car” Concepticon
 785. w23.15 “bus” Concepticon
 786. w23.155 “train” Concepticon
 787. w23.16 “airplane” Concepticon
 788. w23.17 “electricity” Concepticon
 789. w23.175 “battery” Concepticon
 790. w23.18 “brake” Concepticon
 791. w23.185 “motor” Concepticon
 792. w23.19 “machine” Concepticon
 793. w23.195 “petroleum” Concepticon
 794. w23.2 “hospital” Concepticon
 795. w23.21 “nurse” Concepticon
 796. w23.22 “pill or tablet” Concepticon
 797. w23.23 “injection” Concepticon
 798. w23.24 “spectacles/glasses” Concepticon
 799. w23.3 “government” Concepticon
 800. w23.31 “president” Concepticon
 801. w23.32 “minister” Concepticon
 802. w23.33 “police” Concepticon
 803. w23.34 “driver's license” Concepticon
 804. w23.35 “license plate” Concepticon
 805. w23.36 “birth certificate” Concepticon
 806. w23.37 “crime” Concepticon
 807. w23.38 “election” Concepticon
 808. w23.385 “address” Concepticon
 809. w23.39 “number” Concepticon
 810. w23.395 “street” Concepticon
 811. w23.4 “post/mail” Concepticon
 812. w23.43 “postcard” Concepticon
 813. w23.51 “sink” Concepticon
 814. w23.52 “toilet” Concepticon
 815. w23.53 “mattress” Concepticon
 816. w23.54 “tin/can” Concepticon
 817. w23.55 “screw” Concepticon
 818. w23.555 “screwdriver” Concepticon
 819. w23.56 “bottle” Concepticon
 820. w23.565 “candy/sweets” Concepticon
 821. w23.57 “plastic” Concepticon
 822. w23.575 “bomb” Concepticon
 823. w23.58 “workshop” Concepticon
 824. w23.59 “cigarette” Concepticon
 825. w23.61 “calendar” Concepticon
 826. w23.62 “film/movie” Concepticon
 827. w23.63 “music” Concepticon
 828. w23.64 “song” Concepticon
 829. w23.91 “coffee” Concepticon
 830. w23.99901 “license”
 831. w24.01 “be” Concepticon
 832. w24.02 “become” Concepticon
 833. w24.03 “without” Concepticon
 834. w24.04 “with” Concepticon
 835. w24.05 “through” Concepticon
 836. w24.06 “not” Concepticon
 837. w24.07 “this” Concepticon
 838. w24.08 “that” Concepticon
 839. w24.09 “here” Concepticon
 840. w24.1 “there” Concepticon
 841. w24.11 “other” Concepticon
 842. w24.12 “next” Concepticon
 843. w24.13 “same” Concepticon
 844. w24.14 “nothing” Concepticon
 845. w24.99901 “and or but”
 846. w24.99902 “can”
 847. w24.99904 “hey!”
 848. w24.99905 “(interrogative)”
 849. w24.99906 “let”
 850. w24.99907 “(negative marker)” affix, like un-, not- etc.
 851. w24.99908 “neither”
 852. w24.99909 “nor”
 853. w24.9991 “someone”
 854. w24.99911 “(superlative marker)”
 855. w24.99912 “then”
 856. w24.99913 “they” 3rd person dual pronoun
 857. w24.99914 “we” 1st person dual inclusive pronoun
 858. w24.99917 “which”
 859. w24.99919 “you” 2nd person dual pronoun
 860. w12.013 “at” Concepticon