Buck, unique to WOLD

490 senses.

 1. w1.411 “savanna” Concepticon
 2. w1.771 “arctic lights” Concepticon
 3. w1.775 “freeze” Concepticon
 4. w1.831 “steam” Concepticon
 5. w1.99901 “beach”
 6. w1.99903 “coal”
 7. w1.99904 “constellation”
 8. w1.99905 “jade or jadeite”
 9. w1.99906 “loam”
 10. w1.99907 “river”
 11. w1.99908 “river mouth”
 12. w1.99909 “short dry season”
 13. w1.9991 “spring”
 14. w1.99911 “blaze”
 15. w1.99912 “melt”
 16. w2.4561 “older sibling” Concepticon
 17. w2.4562 “younger sibling” Concepticon
 18. w2.4711 “grandparents” Concepticon
 19. w2.5 “grandchild” Concepticon
 20. w2.541 “sibling's child” Concepticon
 21. w2.622 “parents-in-law” Concepticon
 22. w2.6411 “child-in-law” Concepticon
 23. w2.6412 “sibling-in-law” Concepticon
 24. w2.931 “he” 3rd person singular pronoun, masculine gender Concepticon
 25. w2.932 “she” Concepticon
 26. w2.933 “it” Concepticon
 27. w2.99902 “step-”
 28. w2.99903 “co-father-in-law”
 29. w2.99904 “co-mother-in-law”
 30. w2.99905 “father-in-law”
 31. w2.99906 “German”
 32. w2.99907 “Hungarian”
 33. w2.99908 “lover”
 34. w2.99909 “mother-in-law”
 35. w2.9991 “non-Gypsy”
 36. w2.99911 “parent's elder brother”
 37. w2.99912 “parent's elder sister”
 38. w2.99913 “parent's younger brother”
 39. w2.99914 “parent's younger sister”
 40. w2.99915 “Slovak”
 41. w2.99916 “spouse”
 42. w2.99917 “stepchild”
 43. w2.99918 “Vlax Gypsy”
 44. w3.597 “cormorant” Concepticon
 45. w3.598 “toucan” Concepticon
 46. w3.8112 “body louse” Concepticon
 47. w3.833 “prawns or shrimp” Concepticon
 48. w3.834 “termites” Concepticon
 49. w3.835 “tick” Concepticon
 50. w3.862 “coyote” Concepticon
 51. w3.863 “hare” Concepticon
 52. w3.865 “quail” Concepticon
 53. w3.866 “raccoon” Concepticon
 54. w3.869 “squirrel” Concepticon
 55. w3.871 “reindeer/caribou” Concepticon
 56. w3.872 “elk/moose” Concepticon
 57. w3.873 “beaver” Concepticon
 58. w3.88 “kangaroo” Concepticon
 59. w3.89 “anteater” Concepticon
 60. w3.9 “jaguar” Concepticon
 61. w3.913 “chameleon” Concepticon
 62. w3.917 “buffalo” Concepticon
 63. w3.99 “tapir” Concepticon
 64. w3.99902 “agouti”
 65. w3.99903 “amphibian”
 66. w3.99904 “Andean guinea pig”
 67. w3.99905 “Andean owl”
 68. w3.99906 “armadillo”
 69. w3.99907 “bandicoot”
 70. w3.99908 “barn owl”
 71. w3.99909 “bustard”
 72. w3.9991 “capibara”
 73. w3.99911 “caterpillar”
 74. w3.99912 “codfish”
 75. w3.99913 “condor”
 76. w3.99917 “herd”
 77. w3.99918 “hocco”
 78. w3.99919 “humming bird”
 79. w3.9992 “ibis”
 80. w3.99921 “iguana”
 81. w3.99922 “jabiru”
 82. w3.99923 “kingfisher”
 83. w3.99924 “louse”
 84. w3.99925 “Maine lobster”
 85. w3.99926 “male pig”
 86. w3.99928 “marail”
 87. w3.99929 “mole”
 88. w3.9993 “paca”
 89. w3.99931 “sleepyhead bird”
 90. w3.99932 “partridge”
 91. w3.99933 “pet”
 92. w3.99934 “piranha”
 93. w3.99935 “plover”
 94. w3.99936 “pouched marmot”
 95. w3.99937 “prairie dog”
 96. w3.99938 “roadrunner”
 97. w3.99939 “skunk”
 98. w3.9994 “songbird”
 99. w3.99941 “sparrow”
 100. w3.99942 “tiger”
 101. w3.99943 “trumpeter bird”
 102. w3.99944 “chipmunk”
 103. w4.431 “belly” Concepticon
 104. w4.465 “sinew or tendon” Concepticon
 105. w4.493 “vagina” Concepticon
 106. w4.494 “vulva” Concepticon
 107. w4.741 “life” Concepticon
 108. w4.7501 “dead” Concepticon
 109. w4.771 “carcass” Concepticon
 110. w4.844 “disease” Concepticon
 111. w4.8541 “scratch” Concepticon
 112. w4.99901 “barefoot”
 113. w4.99902 “swollen”
 114. w4.99903 “canine tooth”
 115. w4.99904 “cholesterol”
 116. w4.99905 “dribble”
 117. w4.99906 “fist”
 118. w4.99907 “lap”
 119. w4.99908 “metabolism”
 120. w4.9991 “saliva”
 121. w4.99911 “scabies”
 122. w4.99912 “strength”
 123. w4.99913 “umbilical cord”
 124. w4.99914 “itch”
 125. w5.983 “manioc bread” Concepticon
 126. w5.99901 “fig tree”
 127. w5.99902 “sated”
 128. w5.99903 “soy sauce”
 129. w5.99904 “ayahuasca”
 130. w5.99905 “bacon”
 131. w5.99906 “biscuit”
 132. w5.99907 “brandy”
 133. w5.99908 “cabbage”
 134. w5.99909 “cassava flour”
 135. w5.9991 “cream”
 136. w5.99911 “Japanese fish cake”
 137. w5.99912 “jelly” gelatinous semi-solid material
 138. w5.99913 “manioc juice”
 139. w5.99914 “mochi”
 140. w5.99915 “ramen noodles”
 141. w5.99916 “rice ball or musubi”
 142. w5.99917 “roasted cassava meal”
 143. w5.99918 “smoked food”
 144. w5.99919 “tamale”
 145. w5.9992 “tofu or bean curd”
 146. w5.99921 “tortilla”
 147. w5.99922 “vinegar”
 148. w6.98 “snowshoe” Concepticon
 149. w6.99901 “bag”
 150. w6.99903 “fringe”
 151. w6.99904 “leg band”
 152. w6.99906 “pompom”
 153. w6.99907 “sandal”
 154. w6.99908 “sleeve”
 155. w6.99909 “smock”
 156. w6.9991 “style or fashion”
 157. w6.99911 “wear”
 158. w7.232 “padlock” Concepticon
 159. w7.65 “camp” Concepticon
 160. w7.66 “hammock” Concepticon
 161. w7.67 “tan” Concepticon
 162. w7.99901 “bench”
 163. w7.99902 “case”
 164. w7.99903 “griddle”
 165. w7.99904 “guestroom”
 166. w7.99905 “mosquito net”
 167. w7.99906 “roof tile”
 168. w8.121 “paddy” Concepticon
 169. w8.29 “lasso” Concepticon
 170. w8.911 “millet or sorghum” Concepticon
 171. w8.991 “larch” Concepticon
 172. w8.993 “needle” needle of coniferous tree Concepticon
 173. w8.996 “cone” Concepticon
 174. w8.99901 “almond”
 175. w8.99902 “amomum”
 176. w8.99903 “anatto”
 177. w8.99904 “Andean weed”
 178. w8.99905 “apple”
 179. w8.99906 “ash tree”
 180. w8.99907 “black tree dye”
 181. w8.99908 “broccoli”
 182. w8.99909 “bromelia”
 183. w8.9991 “carrot”
 184. w8.99911 “cashew”
 185. w8.99912 “Chinese rice flower”
 186. w8.99914 “coniferous tree”
 187. w8.99915 “cottontree”
 188. w8.99916 “creeper”
 189. w8.99917 “ñthe mortiño”
 190. w8.99918 “dung”
 191. w8.99921 “guava”
 192. w8.99922 “jarilla”
 193. w8.99923 “jowar”
 194. w8.99924 “kohlrabi”
 195. w8.99925 “liana”
 196. w8.99926 “lima beans”
 197. w8.99927 “lupin”
 198. w8.99929 “mamuelchoique”
 199. w8.9993 “mango”
 200. w8.99931 “mangrove”
 201. w8.99932 “melon”
 202. w8.99933 “millet”
 203. w8.99935 “onion”
 204. w8.99936 “orange”
 205. w8.99937 “pea”
 206. w8.99938 “pear”
 207. w8.99939 “pineapple”
 208. w8.99941 “plum”
 209. w8.99943 “reed”
 210. w8.99944 “rubber tree”
 211. w8.99945 “sensitive mimosa”
 212. w8.99946 “straw”
 213. w8.99947 “sugar beet”
 214. w8.99948 “tar”
 215. w8.99949 “taro”
 216. w8.9995 “tree dye”
 217. w8.99952 “turnip”
 218. w8.99953 “vetch”
 219. w8.99954 “watermelon”
 220. w8.99955 “whip”
 221. w8.99956 “wild maize”
 222. w8.99957 “willow”
 223. w8.99958 “woody shrub”
 224. w8.99959 “yerba mate”
 225. w8.9996 “grow” to cause to grow [a plant] tr
 226. w8.99961 “pick”
 227. w8.99962 “raise”
 228. w9.111 “make” Concepticon
 229. w9.311 “wipe” Concepticon
 230. w9.9 “draw water” Concepticon
 231. w9.99901 “barrel”
 232. w9.99902 “basketry”
 233. w9.99903 “bucket”
 234. w9.99904 “cable”
 235. w9.99905 “canvas sheet”
 236. w9.99906 “corrugated iron”
 237. w9.99907 “deck”
 238. w9.99908 “drill”
 239. w9.99909 “file” tool for for filing things, like wood, metal bars, nails...
 240. w9.9991 “harbour”
 241. w9.99911 “harpoon”
 242. w9.99912 “hearthstones”
 243. w9.99914 “manioc squeezer”
 244. w9.99915 “pencil”
 245. w9.99916 “rust”
 246. w9.99917 “sack”
 247. w9.99918 “scraper”
 248. w9.9992 “skin bag”
 249. w9.99921 “slap”
 250. w9.99922 “spur”
 251. w9.99923 “string or cord”
 252. w9.99924 “trail”
 253. w9.99925 “well”
 254. w9.99926 “wharf”
 255. w9.99927 “wheelbarrow”
 256. w9.99928 “barbecue”
 257. w9.99929 “close”
 258. w9.9993 “draw”
 259. w9.99931 “dwell”
 260. w9.99932 “go away”
 261. w9.99933 “muddle”
 262. w9.99934 “prepare”
 263. w9.99936 “smear”
 264. w9.99938 “support”
 265. w10.58 “go or return home” Concepticon
 266. w10.79 “sledge/sled” Concepticon
 267. w10.99901 “accompany”
 268. w10.99903 “carry on the back”
 269. w10.99904 “dip”
 270. w10.99905 “give a ride”
 271. w10.99906 “pass”
 272. w10.99907 “step”
 273. w10.99908 “wait” for
 274. w11.99901 “for free”
 275. w11.99902 “card”
 276. w11.99903 “gift”
 277. w11.99904 “property”
 278. w11.99905 “string instrument”
 279. w11.99906 “be worth”
 280. w11.99907 “receive”
 281. w12.041 “in front of” Concepticon
 282. w12.05 “inside” Concepticon
 283. w12.081 “above” Concepticon
 284. w12.99901 “apart”
 285. w12.99902 “back”
 286. w13.231 “piece” Concepticon
 287. w13.331 “alone” Concepticon
 288. w13.99901 “a little”
 289. w13.99902 “by”
 290. w13.99903 “each or every”
 291. w13.99904 “centigram”
 292. w13.99905 “yard”
 293. w13.99906 “thirty”
 294. w13.99907 “fill”
 295. w13.99908 “substitute”
 296. w14.251 “beginning” Concepticon
 297. w14.411 “day, day and night” unit of time, 24 hours Concepticon
 298. w14.99901 “Chinese New Year”
 299. w14.99902 “long ago”
 300. w14.99903 “New Year”
 301. w14.99905 “period”
 302. w14.99906 “time” the recurring occasion on which something happens, eg. "time, many times"
 303. w15.99901 “brown”
 304. w15.99902 “grey”
 305. w15.99903 “orange” having a hue between red and yellow
 306. w15.99904 “pink”
 307. w15.99905 “trace”
 308. w15.99906 “violet”
 309. w16.99901 “better”
 310. w16.99902 “in vain”
 311. w16.99903 “thank you!”
 312. w16.99904 “evil”
 313. w16.99905 “mood”
 314. w16.99906 “trouble”
 315. w16.99907 “be ashamed”
 316. w16.99908 “be glad”
 317. w16.99909 “complain”
 318. w16.9991 “enthuse”
 319. w16.99911 “look forward”
 320. w16.99912 “praise”
 321. w16.99913 “voluptuous”
 322. w16.99914 “wild”
 323. w16.99915 “worse”
 324. w17.99901 “on purpose”
 325. w17.99902 “possibility”
 326. w17.99903 “same”
 327. w17.99904 “scarcity”
 328. w17.99905 “state”
 329. w17.99906 “study”
 330. w17.99907 “doubt”
 331. w18.99901 “fairy tale”
 332. w18.99902 “hieroglyph or hieroglyphics”
 333. w18.99903 “joke”
 334. w18.99904 “poem”
 335. w18.99905 “upper case or capital letter”
 336. w18.99906 “violin”
 337. w18.99907 “violin player”
 338. w18.99908 “chat”
 339. w18.99909 “greet”
 340. w18.9991 “spell”
 341. w18.99911 “thank” express gratitude toward
 342. w18.99912 “ululate”
 343. w19.445 “liberate” Concepticon
 344. w19.565 “invite” Concepticon
 345. w19.99901 “Arabia”
 346. w19.99902 “Australia”
 347. w19.99903 “China”
 348. w19.99904 “Egypt”
 349. w19.99906 “Greece”
 350. w19.99907 “India”
 351. w19.99908 “Madagascar”
 352. w19.99909 “Rarotonga”
 353. w19.9991 “Sir”
 354. w19.99911 “Spain”
 355. w19.99913 “Brazilian”
 356. w19.99914 “certificate”
 357. w19.99915 “Chinese person”
 358. w19.99916 “communal labour”
 359. w19.99917 “European”
 360. w19.99918 “Creole or black person”
 361. w19.9992 “fool”
 362. w19.99921 “foreman”
 363. w19.99922 “French person”
 364. w19.99923 “government document”
 365. w19.99924 “hermit”
 366. w19.99925 “hockey”
 367. w19.99926 “layman”
 368. w19.99927 “mixed-race Kali'na”
 369. w19.99928 “partner”
 370. w19.9993 “policeman”
 371. w19.99931 “power”
 372. w19.99932 “settlement”
 373. w19.99933 “small change”
 374. w19.99934 “socialism”
 375. w19.99935 “sport”
 376. w19.99936 “student”
 377. w19.99937 “vote or ballot or pole”
 378. w19.99938 “commit a crime”
 379. w19.9994 “quarrel”
 380. w19.99941 “respect”
 381. w19.99942 “retire”
 382. w19.99943 “say goodbye”
 383. w19.99944 “mate”
 384. w20.99902 “cutlass”
 385. w20.99903 “force”
 386. w20.99904 “game animal”
 387. w20.99905 “letterwood bow”
 388. w20.99906 “warship”
 389. w20.99907 “attack”
 390. w20.99908 “fish”
 391. w20.99909 “win”
 392. w21.99901 “lawyer”
 393. w21.99902 “verdict”
 394. w22.132 “mosque” Concepticon
 395. w22.51 “initiation ceremony” Concepticon
 396. w22.99901 “Christ”
 397. w22.99902 “Christmas”
 398. w22.99903 “Easter”
 399. w22.99904 “bishop”
 400. w22.99905 “funeral”
 401. w22.99906 “holiday”
 402. w22.99907 “hymn”
 403. w22.99908 “lent”
 404. w22.99909 “Muslim”
 405. w22.9991 “rosary”
 406. w22.99911 “shaman”
 407. w22.99912 “shaman's spirit”
 408. w22.99913 “shamanistic song”
 409. w22.99914 “woman's rattle”
 410. w23.11 “television” Concepticon
 411. w23.12 “telephone” Concepticon
 412. w23.13 “bicycle” Concepticon
 413. w23.135 “motorcycle” Concepticon
 414. w23.14 “car” Concepticon
 415. w23.15 “bus” Concepticon
 416. w23.155 “train” Concepticon
 417. w23.16 “airplane” Concepticon
 418. w23.17 “electricity” Concepticon
 419. w23.175 “battery” Concepticon
 420. w23.18 “brake” Concepticon
 421. w23.185 “motor” Concepticon
 422. w23.19 “machine” Concepticon
 423. w23.195 “petroleum” Concepticon
 424. w23.2 “hospital” Concepticon
 425. w23.21 “nurse” Concepticon
 426. w23.22 “pill or tablet” Concepticon
 427. w23.23 “injection” Concepticon
 428. w23.24 “spectacles/glasses” Concepticon
 429. w23.3 “government” Concepticon
 430. w23.31 “president” Concepticon
 431. w23.32 “minister” Concepticon
 432. w23.33 “police” Concepticon
 433. w23.34 “driver's license” Concepticon
 434. w23.35 “license plate” Concepticon
 435. w23.36 “birth certificate” Concepticon
 436. w23.37 “crime” Concepticon
 437. w23.38 “election” Concepticon
 438. w23.385 “address” Concepticon
 439. w23.39 “number” Concepticon
 440. w23.395 “street” Concepticon
 441. w23.4 “post/mail” Concepticon
 442. w23.43 “postcard” Concepticon
 443. w23.51 “sink” Concepticon
 444. w23.52 “toilet” Concepticon
 445. w23.53 “mattress” Concepticon
 446. w23.54 “tin/can” Concepticon
 447. w23.55 “screw” Concepticon
 448. w23.555 “screwdriver” Concepticon
 449. w23.56 “bottle” Concepticon
 450. w23.565 “candy/sweets” Concepticon
 451. w23.57 “plastic” Concepticon
 452. w23.575 “bomb” Concepticon
 453. w23.58 “workshop” Concepticon
 454. w23.59 “cigarette” Concepticon
 455. w23.61 “calendar” Concepticon
 456. w23.62 “film/movie” Concepticon
 457. w23.63 “music” Concepticon
 458. w23.64 “song” Concepticon
 459. w23.91 “coffee” Concepticon
 460. w23.99901 “license”
 461. w24.01 “be” Concepticon
 462. w24.02 “become” Concepticon
 463. w24.03 “without” Concepticon
 464. w24.04 “with” Concepticon
 465. w24.05 “through” Concepticon
 466. w24.06 “not” Concepticon
 467. w24.07 “this” Concepticon
 468. w24.08 “that” Concepticon
 469. w24.09 “here” Concepticon
 470. w24.1 “there” Concepticon
 471. w24.11 “other” Concepticon
 472. w24.12 “next” Concepticon
 473. w24.13 “same” Concepticon
 474. w24.14 “nothing” Concepticon
 475. w24.99901 “and or but”
 476. w24.99902 “can”
 477. w24.99904 “hey!”
 478. w24.99905 “(interrogative)”
 479. w24.99906 “let”
 480. w24.99907 “(negative marker)” affix, like un-, not- etc.
 481. w24.99908 “neither”
 482. w24.99909 “nor”
 483. w24.9991 “someone”
 484. w24.99911 “(superlative marker)”
 485. w24.99912 “then”
 486. w24.99913 “they” 3rd person dual pronoun
 487. w24.99914 “we” 1st person dual inclusive pronoun
 488. w24.99917 “which”
 489. w24.99919 “you” 2nd person dual pronoun
 490. w12.013 “at” Concepticon