Svorgska 4

Username:Svorgska
Link:/people/403/
Country: United States of America
L1/First language: English
Joined: 2011-04-02 19:30 UTC
Languages added:
Manager for:

Translations (71)

All your demands Svørgska Allt av din demandna vill blar farn.
Berlitzism Svørgska Är det än blæsztift? Nej, det är än fänster.
Bottle-washing Svørgska Vaþar inte Flasken i Dyþklänären.
Cogito ergo sum Svørgska Jag dänkar, så Jag är.
Colorless green dreams Svørgska Kolourløsz, grån drämna slåpar firoiszlaj.
Colorless green ideas Svørgska Kolourløsz grån gàdänkt slåpar firoiszlaj.
Farewell Svørgska Tillvidarsånar.
Fiat Lingua! Svørgska Dar Sprak vara!
Fight linguistic extinction! Svørgska Kämpar lingustyk økstynktion. Farn än sprak!
From the Egyptian Book of the Dead Svørgska Jag är Jattadag, idag, okh imorgon, okh Jag har Puvøran till än tåkä tid gàbärnt vara. Jag är dyvyn gàhydt Sölan hvas farnt Gudanna okh gear søpilðrùl mälna till Dønyzønna av Dåpan, Plakan av Gàdætan, okh Himmelan... Haal, Lurdan av Þrynan tåt standar i Køntøran av Ärzan. Han är mej, okh Jag är hän.
Grandfather and the Dragon Svørgska Hvan min grät-grät-farfar / grät-grät-morfar var än jung man, han har itta Världan gàtravølt. Första han gårt väst; okh tår var bara sand. Tån han gårt nord; tår var bara snö. Tån han gårt äst; okh tår Berganna var akksa hygh okh grät-grät-farfar/grät-grät-farmor käld inte dom klymbar. Till last han har døkædt söder travølar, baj valkar, baj hursbakk, baj kart okk baj seglar. I Söderan han sånt grossäst stad i alla av Världan.
Greeting Svørgska Goðan Dag, Hej, Hallå
Happy birthday Svørgska Till din gàburntsdag
I can eat glass Svørgska Jag kan glass månar, det hirtar mig inte.
In Flanders fields Svørgska I Fældanna av Flanders Kåklikoanna bluvar mellan Krussanna, ruv baj ruv, det markar våri plak; okh i Skajan Larkanna sängar still bravlaj, flajar skarklaj vå Ginanna bøluv. Våra är Gàdætan. Þurt dagna agu våra liväka, fåläka davn, sånt sinsøtna gluvar, älskt okh var älskt, okh ny våra læar i Fældanna av Flanders Tar upp våri kämp vå Fuan: Från faalar händerna vi zruvar dig Turðan; Det är din, huldar det hygh. Yþ du kännar faaz vå våra hvas tött, vi vill slåpar inte, tåg Kåklikoanna gruvar pa Fældanna av Flanders.
On knowing and not knowing Svørgska Han hvas vet inte okh vet inte han vet inte är än fül. Þinar hän. Han hvas vet inte okh vet han vet inte är än lärgnarär. Täðar hän. Han hvas vet okh vet inte han ver slåpar. Vakar hän. Han hvas vet okh ver han vet är vys. Lärgnar från hän.
On Tradition Svørgska Tradytion är Gamlan kurriptar Jungan till Gàtöttan pläsar.
Pity Svørgska Pytajar alla hvas tänkar tår är bara oss sätt till farn än sprak.
The Rain Song Svørgska Raanan Sung Det raanar i Nyghtan i Døsørtan. Det raanar Min söl är fredig. Raandrupanna fjallar i dagtid på läfna Raandrupna fjallar min hjärt lyftar. Tidan av raan har kommt par än tid i Berganna Tidan av raan har kommt, min söl røjokøjar!
We are humans Svørgska Våra är man, okh våra är av Ärz.
You keep using that word... Svørgska Du kåpar isar det vurd. Jag tänkar inte det mänar hvað du tänkar det mänar
Genesis 11:1 Svørgska Okn alla Ärzan äräkan dù oss sprak.
CIV IV: Order 0 Svørgska Ùs du vyþas.
CIV IV: Order 1 Svørgska Muvøjar ät!
CIV IV: Order 2 Svørgska Kørtaanlaj.
CIV IV: Order 3 Svørgska Våra farar yð.
CIV IV: Order 4 Svørgska Yð n'äran intä än prubløm.
CIV IV: Order 5 Svørgska Du måsta kunsydøras tåt yð faräkan.
CIV IV: Order 6 Svørgska Vøraj vøll.
CIV IV: Order 7 Svørgska Våra kommar.
CIV IV: Order 8 Svørgska Våra måsta stùrtaga muvøjar.
CIV IV: Order 9 Svørgska Du kas døpøndar på våri.
CIV IV: Select 0 Svørgska Røpurtar par ditaj.
CIV IV: Select 1 Svørgska Att din sørvykøj.
CIV IV: Select 2 Svørgska Sandar mà hvað Jag måsta fara.
CIV IV: Select 3 Svørgska Vaatar par din urdørna!
CIV IV: Select 4 Svørgska Rädaj par ùkton.
CIV IV: Select 5 Svørgska Hvað är Plùnan
CIV IV: Select 6 Svørgska Ja?
CIV IV: Select 7 Svørgska Din urdørna?
CIV IV: Select 8 Svørgska Hvað nådas-du?
CIV IV: Select 9 Svørgska Alla är hår okh ùkköntäkar.
Travelphrases 1 Svørgska Hvar är min rüm?
Travelphrases 2 Svørgska Hvar är Bäðan?
Travelphrases 3 Svørgska Hvar är Bùran?
Travelphrases 4 Svørgska Töðar inte mig tår!
#14: Wedding Svørgska Purtionna av Helgatidskallan (Pjart 1) [Ny Præstan vill gear än gyllen ðaan det han har just gàbløsst, till oss av Kandydatanna, okh Kandydatan vill plakar det på Nøkkan av Naran kandydat, okh säjar nagh Præstan:] Jag, {namn}, byndar æ til dig, {namn}, från tås dag, huruvida i tidna av gladanøss eller salnøss, huruvida i dagna av söl eller raan, i bra hälz eller mal, välz eller puvørtaj, okh våra vill begynar på Körsan av våri ny liv, alltid böndt okh inytt i söl okh kropp. Su Jag plødgar till dig min älsk okh hunur förlara. [Okh Naran kandydat vill fart okh säjar Saman] (Pjart 2) [Ny Præastan vill sandar] Dar vi betar till Spyrytanna [Okh alla det är prøsønt vill sandar eller sängar;] Far Söl,
LCC4 live relay Svørgska "Na-røspøktfil-intä Guùtan" Än vakk frau rydøjþa ùkruss än brydgøj hvan hön arrätþan baj än guùt. "Å vakk frau!" Sandþan Guùtan, "Ni æ pläsøjar. Jag vyþa mùrrajar ni." Frauan làghäkan. "Hvag vannar-ni mùrrajar mà? Ni na lara knuvar intä min nùmøj!" "Nin nùmøj?" sandäkan Guùtan. "Jag n'ava ni gàùskt intä hvað ni hæssar: Jag ava ni gàùskt mùrrajar ni. "Tås är min ùnsvør," sandäkan Frauan okh hön avan Hädan dù Guùtan gàslykøjt vå hönnas Ùrùkh. Hädan dù Guùtan, lùajan på Bùnkan sandäkan "Su...är-tåt än Ja?"
Yesterday's boys Svørgska Pojkanna hvas Jag har gàsånt jaradag ärþar Karl okh Jàka
Happy New Year! Svørgska Glada Nøv Jahr
Merry Christmas! Svørgska Glada Helgdag
Being specific: nouns Svørgska Min vän Min bøst vän Oss av min bøst vänna 3 av min bøst vänna Frästi av min bøst vänna Must av min bøst vänna Alla av min bøst vänna än spassaj man än trevligt spassaj man Spassästan Man av alla 3 þyrt 3 klän þyrtna klänäst 3 Þyrtanna nøväst 2 av klän Þyrtanna nøväst 2 av 3 klän Þyrtanna Förstan fråga Föstan 3 frågna Zråkän fråga Lastan av Fråganna
Emma Svørgska Ämma
Jacob Svørgska Jakob
James Svørgska Jàms
Leon Svørgska Lion
Mary Svørgska Märi
Mia Svørgska Mia
Oliver Svørgska Olljivär
Olivia Svørgska Olljivia
1HGT: #1 Svørgska Ùppløjan är Rot.
1HGT: #2 Svørgska Yð är Ùppløjan dù John.
1HGT: #3 Svørgska Jag gyvøja John Ùppløjan.
1HGT: #5 Svørgska Han gyvøjan yð att John.
1HGT: #6 Svørgska Hön gyvøjan yð att hän.
1HGT: must Svørgska Jag måsta yð gyvøja att hän.
1HGT: negative #3 Svørgska Ja na gyvøja intä Ùppløjan att John.
1HGT: past Svørgska Han avan yð gàgyvøj att John!
1HGT: want Svørgska Jag vanna gyvøjar yð att hon.
My hovercraft is full of eels Svørgska Min huvørarkrùft äran fill dù ålna.
Scripts Svørgska Goðan dag Svørgska, tås är min kùrøfil gàskræbt, okh tås är min skrybbløj nutøjna takkan skrypt.

Badges (9)