AmosBrazzoli 2

Username:AmosBrazzoli
Link:/people/708/
Joined: 2014-04-04 14:42 UTC
Languages added:
Manager for:

Translations (6)

Berlitzism Barthian Es het een pootlood? Niet, es het een fenester.
Cogito ergo sum Barthian Ik bedenke, dus ik es
Fiat Lingua! Barthian Es-het spraak!
Fight linguistic extinction! Barthian Streed linguistiche extinctie. Ferzine een spraak!
Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights Barthian Alle humanen wesen gerboren frei en geleek im heren waardigheid en rechten. prebegiften-het zu heen de ferstand en de geuete, en hasten zu acten broerheidlich zu elkann.
1HGT: #2 Barthian Het es Jan's appel.

Badges (2)