aszlan 3

Username:aszlan
Link:/people/735/
Joined: 2014-09-30 14:31 UTC
Languages added:
Manager for:

Translations (9)

All your demands Damiyaa Issa tinigdadhashti yoschiimya
Berlitzism Damiyaa Aw kadhandash jika? Yenna, o kodhakis jiya.
Bottle-washing Damiyaa Disadhayshko amwidham shejwa adhayaa saaxna
Colorless green dreams Damiyaa oyimshti pyazhoona nimsoom ax adhin sooya
Greeting Damiyaa Oop!
On knowing and not knowing Damiyaa Omashkashi dani tindokobshiyo tindokobshiyona. Sbalchaa shiid, O dixsaa dani tindokobshiyo ginissa tinwikobshiyona. Shashko dixsma shii. Innimshi dani tinwikobshiyo ginyenna tindokobshiyona. Spakixshko hichma shii. Oyenshi ton daniya tinwikobshiyo tinwikobshiyona. Issanachi.
Proletariat of the world Damiyaa Yeminka, baymaa donya!
Being specific: nouns Damiyaa azhnyat azhnyat yaw onna azh azhnyaad yaw onna atiq azhnyaad yaw onna azhat azhnyaad yaw onna modho go azhnyaad yaw onna bimi azhnyaad yaw onna dani imataa dani imataa dadhin dani imataa onna bimida kamiis atiq kamiis atiq kwix kamiis atiq kwix onna kamiis dazh dol onna kamiisdat kwix kamiis dazh dol onna kamiisdat atiq kwix sowaal yaymin sowaalba yaymin sowaal yaatiq sowaal onda
1HGT: #1 Damiyaa Wodhisshi yadhimya

Badges (3)