siervicul 2

Username:siervicul
Link:/people/808/
Joined: 2015-10-14 00:32 UTC
Languages added:
Manager for:

Translations (2)

Greeting Talossan ¡Azul!
The Tower of Babel Talossan Es toct i tzara tignhova viens glheþ es 'n parlançeu comun. Quand q'os voiatxevent da l'est, os trovevent 'n azaghar in Schinar; es os þavitevent là. Si zireva à sieu amíc, «¡Vetz! Laßetz qe noi ladariçadrent dals ládaras es lor baqadrent complätsmint.» Es las ládaras füvent els cräpsilor per lor, es la creta füt la muolta per lor. Es os zirevent, «¡Vetz! Laßetz qe noi fraicadrent per üns 'n cità es 'n turmeu, cün sieu molaira in el çéu, es laßetz qe noi façadrent 'n nómina per üns, da craintscha qe noi estadrent spaperseschti sür la faça da toct la tzara.» Es Iáhave descendeva per vidarh la cità es el turmeu q'els vürs tignhovent fraicat. Es Iáhave zireva, «¡Eicea! Veiçì viensa naziun, qi tent viens glheþ, es os tiennent auspicat acest. Nun níþil serà catxantat da lhor qe os cunceptarhent à façarh. Vetz, laßetz qe noi descendradent es labäts cunfundadrent lor glheþ, svo að si non auscultarha el glheþ da sieu amíc.» Aglhorc Iáhave lor spaperseva dalà sür la faça da toct la tzara: es os ceßevent da fraicarh la cità. Per aceasta raziun c'e nominada Fufluna; cair Iáhave loc cunfundeva el glheþ da toct la tzara: es c'e dalà qe Iáhave lor spaperseva över la faça da toct la tzara.

Badges (2)