AzizBastosun 2

Username:AzizBastosun
Link:/people/963/
Joined: 2018-01-27 17:45 UTC
Languages added:
Manager for:

Translations (4)

Berlitzism Makronesian Eshtë ny e péna? Tidak, ny eshtë a pangjerë
Bottle-washing Makronesian Nuk wuthe poteret që dalam plyntér pjatélë
Farewell Makronesian Mirë gjalan $
I can eat glass Makronesian Unë bisa na éte glas, ny bukën galah unë

Badges (2)